Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

3. DEL

Menneskeslægten overlever Vandfloden

Menneskeslægten overlever Vandfloden

Gud ødelægger en ugudelig verden, men bevarer Noa og hans familie i live

EFTERHÅNDEN som der blev flere og flere mennesker på jorden, greb ondskaben og synden hurtigt om sig. En profet ved navn Enok, der måske var den eneste der tjente Jehova på det tidspunkt, advarede om at Gud en dag ville udrydde de ugudelige. Alligevel florerede ondskaben, og forholdene blev værre og værre. Nogle engle gjorde oprør mod Jehova ved at forlade deres tildelte plads i himmelen, iklæde sig menneskeskikkelse på jorden og begærligt tage sig kvinder som hustruer. Disse unaturlige forbindelser resulterede i et afkom af tyranniske kæmper kaldet nefilim, som forværrede volden og blodsudgydelsen i verden. Gud følte sig dybt såret over at se sit jordiske skaberværk blive ødelagt.

Efter Enoks død var der et menneske som skilte sig ud i denne onde verden. Hans navn var Noa. Han og hans familie prøvede at gøre det der var rigtigt i Guds øjne. Da Gud besluttede at fjerne alle de onde mennesker, ønskede han at beskytte Noa og jordens dyreliv. Gud befalede ham derfor at bygge en ark — et kæmpemæssigt firkantet fartøj. I dette fartøj ville Noa og hans familie, sammen med talrige dyrearter, blive bevaret i live gennem en kommende jordomspændende vandflod. Noa adlød Gud. I de årtier han brugte på at bygge denne ark, var han også „en forkynder af retfærdighed“. (2 Peter 2:5) Han advarede folk om den kommende vandflod, men de ignorerede ham. Tiden kom til at Noa og hans familie skulle gå ind i arken sammen med dyrene. Da de var kommet ind, lukkede Gud døren bag dem, og regnen begyndte at falde.

Regnen væltede ned i 40 dage og 40 nætter indtil hele jorden var oversvømmet. De onde var nu borte. Måneder senere, efter at vandene havde trukket sig noget tilbage, lagde arken sig til hvile på et bjerg. Efter at have tilbragt et helt år om bord kunne arkens passagerer endelig komme sikkert ud. I taknemmelighed bragte Noa et offer til Jehova, som derpå forsikrede Noa og hans familie om at han aldrig igen ville lade en vandflod udslette alt liv fra jordens flade. Han satte regnbuen på himmelen som en synlig garanti for dette, en påmindelse om sit trøstende løfte.

Efter Vandfloden gav Gud også menneskeheden nogle nye bud. Han gav dem tilladelse til at spise dyrekød, men forbød dem at spise blod. Han gav også Noas efterkommere påbud om at sprede sig ud over jorden, men nogle af dem var ulydige. Folk forenede sig under en leder ved navn Nimrod og begyndte at bygge et stort tårn i byen Babel, der senere blev kaldt Babylon. Deres mål var at trodse Guds befaling om at sprede sig over hele jorden. Men Gud forpurrede oprørernes planer ved at forvirre deres sprog og få dem til at tale forskellige sprog. Da de ikke længere kunne kommunikere, opgav de projektet og spredtes.

— Baseret på Første Mosebog, kapitel 6 til 11; Judas 14, 15.