Bibelen — hvad er dens budskab?

Hvad er Bibelens gennemgående budskab?

Hvorfor undersøge Bibelen?

Tænk over nogle nyttige informationer om Bibelen, verdens mest populære bog.

1. DEL

Skaberen giver mennesket et paradis

Hvordan beskriver Bibelen menneskenes skabelse? Hvilke bud gav Gud det første menneskepar?

2. DEL

Paradiset mistes

Hvilket håb fremholdt Gud da han krævede oprørerne til regnskab for deres handlinger?

3. DEL

Menneskeslægten overlever Vandfloden

Hvordan udbredtes ondskaben på jorden? Hvordan viste Noa at han var en trofast mand?

4. DEL

Gud indgår en pagt med Abraham

Hvorfor flyttede Abraham til Kana’an? Hvilken pagt indgik Jehova med Abraham?

5. DEL

Gud velsigner Abraham og hans familie

Hvad ville Jehova illustrere da han bad Abraham om at ofre Isak? Hvilken profeti fremsatte Jakob før han døde?

6. DEL

Job bevarer sin uangribelighed

Hvordan viser Jobs Bog at alle intelligente skabninger kan bidrage til hævdelsen af Guds suverænitet?

7. DEL

Gud udfrier Israels sønner

Hvordan gik det til at Moses blev brugt af Gud til at udfri Israel fra trældom i Ægypten? Hvad var baggrunden for påskehøjtiden?

8. DEL

Israels folk går ind i Kana’an

Hvorfor skånede Jehova Rahab og hendes familie i Jeriko da Israels folk gik ind i Kana’an?

9. DEL

Israelitterne beder om en konge

Da israelitterne bad om at få en konge, udvalgte Jehova Saul. Hvorfor erstattede Jehova kong Saul med David?

10. DEL

Salomon regerer med visdom

Hvordan kom Salomons visdom til udtryk? Hvad blev resultatet da Salomon forlod Jehova?

11. DEL

Inspirerede sange der trøster og belærer

Hvilke salmer viser hvordan Gud hjælper og trøster dem der elsker ham? Hvad røbede kong Salomon i Højsangen?

12. DEL

Livsvisdom fra Gud

Tænk over hvordan den inspirerede vejledning der findes i Ordsprogenes og Prædikerens bog, kan give os praktiske råd og er et grundlag for at stole på Gud.

13. DEL

Gode konger og onde konger

Hvorfor blev Israel delt i to riger?

14. DEL

Gud taler gennem sine profeter

Hvilken slags budskaber overbragte Guds profeter? Tænk over fire temaer de talte om.

15. DEL

En profet i landflygtighed får syner af fremtiden

Hvad fik Daniel at vide om Messias og om Guds rige?

16. DEL

Messias kommer

Hvordan brugte Jehova engle og Johannes Døber til at vise at Jesus var Messias? Hvordan viste Jehova klart at hans søn Jesus var Messias?

17. DEL

Jesus lærer andre om Guds rige

Hvad var temaet i Jesu undervisning? Hvordan viste han at hans styre ville være baseret på kærlighed og retfærdighed?

18. DEL

Jesus gør mirakler

Hvad viser Jesu mirakler om hans magt og hans kommende styre over jorden?

19. DEL

Jesus udtaler en vidtrækkende profeti

Hvad er betydningen af det tegn Jesus gav sine apostle?

20. DEL

Jesus Kristus bliver slået ihjel

Hvilken ny højtid indstiftede Jesus inden han blev forrådt og pælfæstet?

21. DEL

Jesus lever!

Hvordan fandt Jesu disciple ud af at Gud havde oprejst ham?

22. DEL

Apostlene forkynder frygtløst

Hvad skete der under pinsen? Hvordan reagerede modstanderne på disciplenes forkyndelse?

23. DEL

Den gode nyhed udbredes

Hvad skete der efter at Paulus havde helbredt en mand i Lystra? Hvordan gik det til at Paulus endte i Rom?

24. DEL

Paulus skriver til menighederne

Hvilken vejledning gav Paulus om den rette organisering af menigheden? Hvad sagde han om det lovede afkom?

25. DEL

Råd om tro, adfærd og kærlighed

Hvordan kan en kristen vise sin tro? Hvordan viser man at man virkelig elsker Gud?

26. DEL

Igen et paradis!

Hvordan fuldender Åbenbaringens Bog Bibelens budskab?

Bibelens budskab — et overblik

Hvordan afslørede Jehova lidt efter lidt at Jesus ville være Messias, den som skulle genoprette Paradiset på jorden?

Bibelsk tidslinje

Se en tidslinje over Bibelens historie fra år 4026 f.v.t. til cirka år 100 e.v.t.