Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 5. DEL

Gud velsigner Abraham og hans familie

Gud velsigner Abraham og hans familie

Abrahams efterkommere har fremgang. Gud beskytter Josef i Ægypten

JEHOVA vidste at den der stod ham allernærmest, en dag skulle lide og dø. Det var den sandhed som profetien i Første Mosebog 3:15 indirekte sigtede til. Kunne Gud på nogen måde gøre det klart for mennesker hvor meget dette offer ville koste ham? Der gives en levende skildring af det i Bibelen. Gud illustrerede det ved at bede Abraham om at ofre sin elskede søn Isak.

Abraham havde en stærk tro. Husk at Gud havde lovet ham at den forudsagte befrier, eller det lovede afkom, ville nedstamme fra Isak. I tillid til at Gud om nødvendigt ville oprejse Isak, gik Abraham lydigt med til at ofre sin egen søn. Men en engel fra Gud standsede Abraham i sidste øjeblik. Gud roste den trofaste patriark Abraham for at han havde været villig til at ofre det dyrebareste han ejede, og gentog sine løfter til ham.

Senere fik Isak to sønner, Esau og Jakob. I modsætning til Esau forstod Jakob at værdsætte åndelige ting, og det blev han belønnet for. Gud ændrede Jakobs navn til Israel, og Israels 12 sønner blev overhoveder for Israels stammer. Men hvordan blev denne familie til en stor nation?

En række begivenheder tog deres begyndelse da de fleste af Jakobs sønner blev jaloux på deres lillebror Josef. De solgte ham som træl, og han blev taget med til Ægypten. Men Gud velsignede denne trofaste og modige unge mand. Trods store trængsler blev Josef til sidst ophøjet af Ægyptens hersker, Farao, og fik overdraget stor myndighed. Dette skete på det helt rigtige tidspunkt, for en hungersnød fik Jakob til at sende nogle af sine sønner til Ægypten for at købe fødevarer — og det viste sig at Josef nu havde ansvaret for alle fødevaredepoterne! Efter at Josef på dramatisk vis var blevet genforenet med sine angrende brødre, tilgav han dem og sørgede for at hele familien kunne komme til Ægypten og bo. De blev tildelt et af de bedste landområder, hvor de fortsat kunne trives og have fremgang. Josef forstod at Gud havde ordnet tingene på denne måde for at opfylde sine løfter.

Den aldrende Jakob levede resten af sit liv i Ægypten, omgivet af sin voksende familie. På sit dødsleje udtalte han en profeti om at det lovede afkom, eller befrieren, skulle være en magtfuld hersker der ville blive født i hans søn Judas slægtslinje. Og inden sin død adskillige år senere forudsagde Josef at Gud en dag ville føre Jakobs familie ud af Ægypten.

— Baseret på Første Mosebog, kapitel 20 til 50; Hebræerbrevet 11:17-22.