„Zachovávejte se v Boží lásce“

Tato publikace vám pomůže, abyste dál uplatňovali ve svém životě biblické zásady a zachovávali se tak v Boží lásce.

Dopis od vedoucího sboru

Vedoucí sbor svědků Jehovových vybízí všechny ty, kdo milují Jehovu, aby napodobovali Ježíše, a zachovávali se tak v Boží lásce.

1. KAPITOLA

Co znamená mít ‚lásku k Bohu‘

Bible jednou stručnou větou vyjadřuje, jak můžeme lásku k Bohu projevit.

2. KAPITOLA

Jak si můžeme zachovat čisté svědomí?

Je možné mít čisté svědomí, které přitom není čisté z pohledu Boha?

3. KAPITOLA

Milujme ty, které miluje Bůh

Jehova si své přátele pečlivě vybírá, a to bychom měli dělat i my.

4. KAPITOLA

Proč máme mít úctu k autoritě?

Bible poukazuje na tři důležité oblasti života, ve kterých od nás Jehova vyžaduje, abychom respektovali něčí autoritu.

5. KAPITOLA

Jak můžeme zůstat odděleni od světa?

Boží slovo ukazuje na pět oblastí, ve kterých můžeme být odděleni od světa.

6. KAPITOLA

Jak si můžeme vybírat vhodnou zábavu?

Tři otázky, které vám pomohou rozhodnout se moudře.

7. KAPITOLA

Vážíte si života stejně jako Bůh?

Jde o víc než jen o to, že nesmíme někomu vzít život?

8. KAPITOLA

Bůh miluje čisté lidi

Bible nám pomáhá vyvarovat se návyků, kterými bychom se v Jehovových očích znečistili.

9. KAPITOLA

„Prchejte před smilstvem“

Každý rok se tisíce křesťanů dopustí nemravnosti. Co můžete udělat pro to, abyste se do této léčky nechytili?

10. KAPITOLA

Manželství — dar od milujícího Boha

Jak se můžete na manželství připravit? Pokud jste v manželství, co můžete udělat pro to, aby bylo trvalé?

11. KAPITOLA

Mějte manželství v úctě

Šest otázek, které vám pomohou zjistit, jak můžete své manželství zlepšit.

12. KAPITOLA

Mluvte tak, aby to bylo „dobré k budování“

To, co říkáte, může druhé srážet nebo povzbuzovat. Naučte se používat dar řeči tak, jak si to Jehova přeje.

13. KAPITOLA

Svátky, které zneuctívají Boha

Některé oslavy a svátky mohou vyvolávat dojem, že jsou k poctě Boha, ale ve skutečnosti ho urážejí.

14. KAPITOLA

Buďte ve všem poctiví

Abyste mohli jednat čestně s druhými, musíte předtím udělat jeden krok.

15. KAPITOLA

Nacházejme uspokojení ve své práci

Odpovědi na pět klíčových otázek vám pomohou zjistit, zda určité zaměstnání přijmout, nebo ne.

16. KAPITOLA

Odporujte Ďáblovi a jeho lstivým skutkům

Víme, že Satan má moc, ale nemáme z toho strach. Proč?

17. KAPITOLA

‚Budujte se na své nejsvětější víře‘

Tři kroky, které vám pomohou posílit víru, abyste zůstali v Boží lásce.

DODATEK

Jak se chovat k vyloučenému

Je opravdu nezbytné přerušit s vyloučenými všechny kontakty?

DODATEK

Kdy a proč by žena měla mít pokrývku hlavy

Z Bible vyplývají tři faktory, které vám pomohou se rozhodnout.

DODATEK

Zdravení vlajky, účast na volbách a civilní služba

Jaké biblické zásady vám pomohou zachovat si v těchto záležitostech čisté svědomí?

DODATEK

Krevní frakce a chirurgické postupy

Několik jednoduchých kroků vám pomůže zvládnout náročné zdravotní problémy.

DODATEK

Nad masturbací je možné zvítězit

Jak tento nečistý zvyk můžete překonat?

DODATEK

Biblický názor na rozvod a rozluku

Kdy je z biblického hlediska rozvedený člověk volný pro nové manželství?

DODATEK

Jak řešit spory v obchodních záležitostech

Může vůbec křesťan podat žalobu na svého spoluvěřícího?