Přejít k článku

Přejít na obsah

Dopis od vedoucího sboru

Dopis od vedoucího sboru

Milí čtenáři,

Ježíš řekl: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:32) Tato slova jsou skutečně povzbuzující. I v těchto kritických „posledních dnech“, kdy se všude setkáváme s podvodem a lží, je možné poznat pravdu. (2. Timoteovi 3:1) Vzpomínáte si, jak úžasné to bylo, když jste si uvědomili, že Boží Slovo obsahuje pravdu?

Mít přesné poznání pravdy a pravidelně o ní mluvit s druhými v kazatelské službě je sice důležité, ale současně musíme v souladu s pravdou i jednat. To se nám bude dařit, pokud zůstaneme v Boží lásce. Co to znamená zůstat v Boží lásce? Odpověď vyplývá z Ježíšových slov, která v předvečer své smrti řekl věrným apoštolům. Ujistil je: „Budete-li zachovávat má přikázání, zůstanete v mé lásce, právě jako jsem já zachoval Otcova přikázání a zůstávám v jeho lásce.“ (Jan 15:10)

Všimněte si, že Ježíš zůstal v Boží lásce díky tomu, že zachovával přikázání svého Otce. Totéž musíme dělat i my. Máme-li zůstat v Boží lásce, musíme pravdu uplatňovat v každodenním životě. Tentýž večer Ježíš řekl: „Jestliže to víte, jste šťastní, děláte-li to.“ (Jan 13:17)

Ze srdce si přejeme, aby vám tato publikace pomohla dále žít v souladu s pravdou a tak se zachovávat „v Boží lásce . . . s vyhlídkou na věčný život“. (Juda 21)

Vedoucí sbor svědků Jehovových