Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ZAJÍMÁ NAŠE ČTENÁŘE

Co je špatného na vánočních zvycích?

Co je špatného na vánočních zvycích?

Lidé už dlouho považují Vánoce za tradiční křesťanský svátek, při kterém si připomínají Ježíšovo narození. Když se ale zamyslí nad mnoha vánočními zvyky, můžou se divit, proč se začaly s Ježíšovým narozením spojovat.

Vezměme si například Santa Clause. Tento veselý, růžolící dědeček s bílými vousy a v červeném oblečení byl úspěšnou postavičkou ve vánoční reklamě, kterou vytvořila jedna severoamerická nápojářská společnost v roce 1931. V padesátých letech se pak někteří Brazilci snažili nahradit Santa Clause svým legendárním dědečkem indiánem. Jak to dopadlo? Santa Claus zvítězil nejenom nad dědečkem indiánem, ale dokonce „porazil Ježíška a stal se oficiálním představitelem svátku slaveného 25. prosince,“ říká profesor Carlos E. Fantinati. Jsou ale mýty, jako třeba o Santa Clausovi, tím jediným problémem souvisejícím s Vánocemi? Odpověď najdeme, když se vrátíme do doby počátků křesťanství.

„Během prvních dvou století existence křesťanství panoval silný odpor proti slavení narozenin mučedníků, tedy i narozenin Ježíše,“ uvádí Encyclopedia Britannica. Proč? Křesťané považovali slavení narozenin za pohanský zvyk, kterému se měli za každou cenu vyhýbat. Dokonce ani v Bibli není zmínka o tom, kdy se Ježíš narodil.

I když první křesťané měli ke slavení narozenin odpor, katolická církev zavedla ve 4. století n. l. Vánoce. Chtěla posílit svoji pozici tím, že odstraní jednu z hlavních překážek, která jí stála v cestě – popularitu římských pohanských náboženství a jejich svátků na počest zimního slunovratu. Každoročně od 17. prosince do 1. ledna „mnozí Římané hodovali, hráli hry, hýřili, chodili v průvodu a užívali si i jiné oslavy, při kterých vzdávali poctu svým bohům,“ píše se v knize Christmas in America od Penne L. Restadové. A 25. prosince slavili narozeniny neporazitelného Slunce. Tím, že církev na tento den stanovila Vánoce, přesvědčila hodně Římanů, aby začali slavit narození Ježíše místo narození Slunce. Římané „se mohli pořád těšit z požitků spojených s oslavami zimního slunovratu,“ říká kniha Santa Claus, a Biography od Gerryho Bowlera. V podstatě „slavili nový svátek postaru“.

Je tedy jasné, že hlavní problém s oslavami Vánoc spočívá v jejich nechvalném původu. V knize The Battle for Christmas profesor Stephen Nissenbaum uvedl, že Vánoce nejsou „ničím jiným než pohanským svátkem oděným do křesťanského hávu“. A tak Vánoce znesvěcují Boha a jeho Syna, Ježíše Krista. Je to něco banálního? V Bibli se píše: „Co má společného spravedlnost a nezákonnost? Nebo jaké podílnictví má světlo s tmou?“ (2. Korinťanům 6:14) Vánoce jsou jako kmen stromu, který vyrostl nakřivo, takže „se nedá narovnat“. (Kazatel 1:15)