Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | BIBLE SE DÁ POCHOPIT

Dá se pochopit!

Dá se pochopit!

Bible je bezesporu hodně stará kniha. S jejím psaním se začalo na Blízkém východě asi před 3 500 lety. Bylo to přibližně v době vlády mocné čínské dynastie Šang a asi 1 000 let předtím, než vznikl v Indii buddhismus. (Viz rámeček „ Fakta o Bibli“.)

Bible odpovídá na ty nejdůležitější otázky, které se týkají našeho života.

Pokud má být nějaká kniha pro lidi užitečná, musí jí rozumět a považovat ji za důležitou. Bible právě takovou knihou je. Odpovídá na ty nejdůležitější otázky, které se týkají našeho života.

Napadlo vás třeba, jestli má život nějaký hlubší smysl? Tato otázka je pro člověka záhadou už tisíce let. Odpověď se dá ale najít v úvodních dvou kapitolách první biblické knihy, 1. Mojžíšovy. Píše se tam, co se stalo „na počátku“, před miliardami let. (1. Mojžíšova 1:1) Tehdy vznikl vesmír, včetně galaxií, hvězd a naší planety. Zpráva pokračuje tím, jak se Země stala postupně obyvatelnou, jak se na ní začaly objevovat různé formy života a jak přišli na scénu lidé. Také se dozvídáme, jaký to všechno mělo smysl.

NAPSANÁ SROZUMITELNĚ

V Bibli jsou praktické rady, které nám můžou pomoct zvládat každodenní problémy. Tyto rady se dají snadno pochopit. Proč to můžeme říct?

Biblická zpráva je jasná, přímá a poutavá. Bible neobsahuje mnoho abstraktních nebo záhadných výrazů, ale spíš vyjádření, která jsou konkrétní a vyvolávají určitou představu. Hluboké myšlenky jsou vyjádřeny slovy, která běžně používáme.

Ježíš například vyprávěl mnoho jednoduchých podobenství ze života, aby předal posluchačům řadu poučení, která zapůsobí na jejich srdce. Najdete je například v 5. až 7. kapitole Matoušova evangelia, kde je zapsaná Ježíšova řeč známá jako Kázání na hoře. Jeden znalec Bible řekl, že to je „praktické kázání“, jehož  cílem není „zaplnit naši mysl vědomostmi, ale ukázat nám, jak se máme chovat“. Tyto kapitoly můžete přečíst asi za 15 nebo 20 minut a možná budete ohromeni, jak byla Ježíšova slova jednoduchá a přitom působivá.

Bible je srozumitelná také díky tomu, o čem se v ní píše. Není to kniha mýtů a pověr. Její větší část je podle The World Book Encyclopedia „o lidech významných i obyčejných“ a o jejich „problémech, touhách, prohrách a vítězstvích“. Je snadné si tyto příběhy o skutečných lidech a událostech představit, rozumět jim a vzít si z nich důležitá poučení. (Římanům 15:4)

DOSTUPNÁ VŠEM

Abyste nějakou knihu pochopili, musí být napsaná v jazyce, kterému rozumíte. Je pravděpodobné, že v takovém jazyce Bible k dispozici je, ať už žijete kdekoli, nebo jste jakékoli národnosti. Jak je to možné?

Překládání. Bible byla napsána v hebrejštině, aramejštině a řečtině. Tím byl pochopitelně rozsah jejích čtenářů omezený. Svědomití překladatelé ale vynaložili obrovské úsilí, aby tato kniha mohla být k dispozici i v jiných jazycích. Díky tomu ji teď máme celou nebo některou její část asi ve 2 700 jazycích. Přes 90 procent světové populace si tedy může přečíst aspoň část Bible ve své mateřštině.

Vydávání. Původní biblický text byl napsaný na materiálech podléhajících zkáze, například na kůži nebo papyru. Proto se musel pečlivě znovu a znovu opisovat. Takové opisy byly drahé a mohli si je dovolit jen zámožní lidé. Ale potom, co asi před 550 lety Gutenberg vynalezl knihtisk, se Bible rychle rozšířila. Podle jednoho odhadu bylo vydáno už přes pět miliard výtisků celé Bible nebo její části.

Bibli se v těchto ohledech žádný jiný náboženský text nevyrovná. Je to kniha, které se dá porozumět. Někdy to ale nemusí být jednoduché. Kde můžete najít pomoc? A když Bibli poznáte, co vám to přinese? Odpovědi jsou v dalším článku.