Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ZAJÍMÁ NAŠE ČTENÁŘE

Co víme o Vánocích?

Co víme o Vánocích?

Miliony lidí po celém světě slaví Vánoce z různých důvodů. Jedni chtějí trávit svátky se svou rodinou a přáteli. Jiní tento čas využívají k tomu, aby přemýšleli o Bohu nebo pomáhali chudým a potřebným. Samy o sobě to jsou záslužné činnosti. Jsou ale spojené se svátky, které mají svou stinnou stránku. V čem je problém?

Za prvé, když lidé slaví Vánoce, myslí si, že tím slaví Ježíšovo narození. Ale mnoho historiků se shoduje, že datum jeho narození nikdo nezná. Kniha The Christian Book of Why uvádí, že „první křesťané se nesnažili určit přesné datum Ježíšova narození“. Chtěli se totiž „úplně odpoutat od všech pohanských praktik“. Zajímavé je, že ani Bible nemluví o tom, že by Ježíš slavil své narozeniny nebo narozeniny někoho jiného. Naopak svým následovníkům přikázal, ať si připomínají jeho smrt. (Lukáš 22:19)

Za druhé, hodně odborníků je zajedno, že většina vánočních tradic má své kořeny v pohanských zvycích. Patří k nim například dávání dárků, zapalování svíček, zpívání koled, Santa Klaus, jmelí, vánoční stromky a věnce. O některých zvycích kniha The Externals of the Catholic Church píše: „Když si o Vánocích dáváme dárky a věšíme doma nebo v kostelech zelené věnce, kdo z nás si uvědomuje, že tím vlastně dodržuje pohanské zvyky?“

„Když si o Vánocích dáváme dárky a věšíme doma nebo v kostelech zelené věnce, kdo z nás si uvědomuje, že tím vlastně dodržuje pohanské zvyky?“ The Externals of the Catholic Church

Možná si ale říkáte, co je na těchto zdánlivě nevinných tradicích tak špatného? Zamysleme se nad třetí věcí, kterou je dobré zvážit. Bůh Jehova neschvaluje, aby se pravé náboženství míchalo s pohanskými zvyky. Proroka Amose pověřil, aby vzpurnému lidu ve starověkém Izraeli vzkázal: „Nenávidím, zavrhl jsem vaše svátky. . . . Odstraň ode mne hlučení svých písní.“ (Amos 5:21, 23)

Proč Bůh použil tak silná slova? Co vlastně obyvatelé severního izraelského království dělali? Jejich první král, Jeroboam, dal do měst Dan a Betel zlaté sochy telat. Vedl lidi k tomu, aby je uctívali, protože nechtěl, aby Jehovu chodili uctívat do jeruzalémského chrámu. Také zavedl svátky a vybral kněze, kteří měli při svátcích sloužit. (1. Královská 12:26–33)

To, co Izraelité dělali, mělo zdánlivě dobrý důvod. Vždyť tím chtěli uctívat Boha a dělat mu radost! Silná slova, která pronesl Amos a ostatní proroci, však jasně ukazují, jak se Bůh k takovým zvykům stavěl v minulosti. Proroka Malachiáše použil k tomu, aby řekl: „Já jsem Jehova, nezměnil jsem se.“ (Malachiáš 3:6) Neukazuje nám to snad, jak se dnes Bůh dívá na vánoční oslavy a všechny zvyky s nimi spojené?

Miliony lidí zvážily výše uvedené důvody a rozhodly se, že Vánoce slavit nebudou. Čas na svou rodinu, přátele a na pomoc chudým a potřebným si najdou během celého roku. To jim přináší velkou radost a uspokojení.