2. Korinťanům 6:1–18

  • Nezapomínat na účel Boží laskavosti (1, 2)

  • Popis Pavlovy služby (3–13)

  • „Nevstupujte do nerovného svazku“ (14–18)

6  Jako Boží spolupracovníci+ vás také vybízíme, abyste nezapomínali na účel nezasloužené laskavosti, kterou od Boha přijímáte.+  Říká totiž: „V příznivém čase jsem tě vyslyšel a v den záchrany jsem ti pomohl.“+ A teď je zvlášť příznivý čas! Právě teď je den záchrany!  V ničem nedáváme lidem důvod se pohoršovat, aby se naší službě nedalo nic vyčítat.+  Ve všem se doporučujeme jako Boží služebníci+ – vytrvalostí v mnoha zkouškách, v souženích, v dobách nouze, v obtížích,+  při bití, během věznění,+ za nepokojů, při tvrdé práci, v bezesných nocích, v dobách bez jídla,+  čistotou, poznáním, trpělivostí,+ laskavostí,+ svatým duchem, nepokryteckou láskou,+  pravdivými slovy, Boží mocí,+ zbraněmi správného jednání*+ v pravici* i v levici,*  slávou i zneuctěním, špatnou pověstí i dobrou pověstí. Považují nás za podvodníky, a přesto jsme pravdomluvní,  za neznámé, a přesto jsme uznávaní, za umírající,* a přesto jsme naživu,+ za trestané,* a přesto nejsme vydáni na smrt,+ 10  za truchlící, ale přitom se stále radujeme, za chudé, ale přitom mnoho lidí obohacujeme, za ty, kdo nemají nic, a přesto vlastníme všechno.+ 11  Mluvíme k vám otevřeně,* Korinťané, a naše srdce je doširoka otevřené. 12  Máme pro vás ve svém srdci dost místa,+ ale vy ve svém srdci* nemáte dost místa pro nás. 13  Mluvím jako ke svým dětem: Na oplátku otevřete doširoka své srdce i vy.*+ 14  Nevstupujte do nerovného svazku* s nevěřícími.+ Vždyť co má společného správné jednání s nezákonným?+ Nebo světlo a tma?+ 15  Může být soulad mezi Kristem a Belijalem?*+ Nebo co má společného věřící s nevěřícím?+ 16  A jak jde dohromady Boží chrám s modlami?+ My jsme přece chrám živého Boha,+ jak Bůh řekl: „Budu mezi nimi přebývat+ a procházet se mezi nimi a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.“+ 17  „‚Vyjděte proto z jejich středu a oddělte se,‘ říká Jehova,* ‚a přestaňte se dotýkat toho, co je nečisté‘“,+ „‚a já vás přijmu.‘“+ 18  „‚A budu vaším otcem+ a vy budete mými syny a dcerami,‘+ říká Jehova,* Všemohoucí.“

Poznámky

Možná k obraně.
Možná k útoku.
Nebo „spravedlnosti“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „za ty, kdo si zaslouží smrt“.
Nebo „ukázňované“.
Dosl. „naše ústa se k vám otevřela“.
Nebo „něžných citech“.
Nebo „rozšiřte se i vy“.
Dosl. „pod nerovné jho“.
Z hebr. slova, které znamená „neužitečný“. Zde označuje Satana.