Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO ZAJÍMÁ NAŠE ČTENÁŘE

Měli by křesťané slavit Vánoce?

Měli by křesťané slavit Vánoce?

Miliony lidí po celém světě věří, že Vánoce jsou oslavou narozenin Ježíše Krista. Slavili ale Vánoce Ježíšovi učedníci v prvním století? A co o narozeninách říká Bible? Když to prozkoumáme, získáme odpověď na otázku, jestli by křesťané měli Vánoce slavit, nebo ne.

Zaprvé, v Bibli se nikde nepíše o oslavách Ježíšových narozenin ani narozenin nějakého jiného Božího služebníka. Je tam pouze o dvou lidech, kteří svoje narozeniny slavili. Ani jeden z nich ale neuctíval Boha Jehovu a Bible navíc o těchto oslavách nemluví moc pozitivně. (1. Mojžíšova 40:20; Marek 6:21) Encyclopædia Britannica uvádí, že první křesťané byli proti „pohanskému zvyku slavení narozenin“.

Kdy přesně se Ježíš narodil?

Bible taky neříká, kdy přesně se Ježíš narodil. McClintockova a Strongova Cyclopedia uvádí: „Den Kristova narození nemůžeme zjistit z N[ového] Z[ákona] a vlastně ani z žádného jiného zdroje.“ Kdyby Ježíš chtěl, aby jeho učedníci slavili jeho narozeniny, určitě by jim datum svého narození řekl.

Zadruhé, z Bible se nedozvídáme, že by Vánoce slavil Ježíš nebo některý z jeho učedníků. Podle New Catholic Encyclopedia najdeme první zmínku o slavení Vánoc „ve Filocalově kalendáři, což je římský almanach vycházející z materiálů, které můžeme datovat do roku 336 [n. l.]“. To bylo poměrně dlouho po dokončení Bible i po tom, co byl Ježíš na zemi. McClintockova a Strongova Cyclopedia dále uvádí, že „slavení Vánoc nemá božský původ ani oporu v N[ovém] Z[ákoně]“. *

Kterou událost si měli Ježíšovi učedníci připomínat?

Ježíš byl skvělý učitel a svým následovníkům přesně řekl, co od nich vyžaduje. Jeho pokyny jsou zapsané v Bibli. O slavení Vánoc tam ale není ani slovo. Stejně jako učitel ve škole nechce, aby se jeho studenti při hodině věnovali něčemu, co jim neřekl, ani Ježíš po nás nechce, abychom dělali něco, o čem se nepíše v Bibli. (1. Korinťanům 4:6)

Je ale jedna velmi důležitá událost, kterou první křesťané dobře znali – připomínka Ježíšovy smrti neboli Památná slavnost. Sám Ježíš svým učedníkům řekl, kdy má tato slavnost probíhat, a taky jim ukázal, jakým způsobem. Tyto pokyny i datum jeho smrti najdeme v Bibli. (Lukáš 22:7, 19; 1. Korinťanům 11:25)

Ukázali jsme si, že Vánoce jsou oslavou narozenin a že první křesťané tento pohanský zvyk nedodržovali. Bible se navíc nezmiňuje o tom, že by Vánoce slavil Ježíš nebo kdokoli jiný. Miliony křesťanů po celém světě proto došly k závěru, že by Vánoce slavit neměli.

^ 6. odst. Další informace o původu většiny vánočních tradic najdete v článku „Co zajímá naše čtenáře: Co víme o Vánocích?“ ve Strážné věži z 1. prosince 2014, která je k dispozici na www.jw.org.