Přejít k článku

Přejít na obsah

Odpovědi na biblické otázky

Odpovědi na biblické otázky

Můžeme se o Bohu dozvědět pravdu?

Proč Bůh chce, abychom poznali pravdu? Přečtěte si Jana 17:3

Bůh s lidmi komunikuje. Použil svatého ducha neboli svou sílu k tomu, aby své myšlenky vložil do mysli lidí, kteří psali Bibli. (2. Petra 1:20, 21) Když tuto knihu čteme, můžeme se o Bohu dozvědět pravdu. (Přečtěte si Jana 17:17; 2. Timoteovi 3:16.)

Z Bible se o Bohu můžeme dozvědět hodně věcí. Třeba proč stvořil lidi, co pro lidstvo udělá v budoucnosti a jak chce, abychom žili. (Skutky 17:24–27) Bůh Jehova si přeje, abychom o něm poznali pravdu. (Přečtěte si 1. Timoteovi 2:3, 4.)

Proč má Bůh rád lidi, kteří si váží pravdy?

Jehova je Bohem pravdy a svého Syna Ježíše poslal na zem, aby lidi pravdu učil. Těm, kdo si jí váží, se Ježíšovo učení líbí. (Jan 18:37) Bůh si přeje, aby ho takoví lidé uctívali. (Přečtěte si Jana 4:23, 24.)

Satan už hodně lidem zabránil poznat Boha tím, že o něm šíří lživé nauky. (2. Korinťanům 4:3, 4) Lidem, kteří nemají rádi to, co je správné, se takové nauky líbí. (Římanům 1:25) Miliony upřímných lidí se ale o Bohu dozvídají pravdu, a to tak, že poznávají Bibli. (Přečtěte si Skutky 17:11.)