STRÁŽNÁ VĚŽ Prosinec 2015 | Bible se dá pochopit

Říkali jste si někdy, proč je těžké Bibli pochopit?

HLAVNÍ TÉMA

Proč je dobré Bibli rozumět?

Mnozí lidé si této knihy váží a přitom si neuvědomují, jaký z ní můžou mít prospěch.

HLAVNÍ TÉMA

Dá se pochopit!

Čtyři faktory dokazují, že Bibli můžou rozumět všichni lidé.

HLAVNÍ TÉMA

Co vám pomůže ji pochopit

Pokud se Bible dá pochopit, proč k tomu potřebujete pomoc?

Pokrytectví – skončí někdy?

Odradilo vás pokrytectví od toho, abyste důvěřovali politikům, církvím nebo obchodnímu systému?

Co možná nevíte . . .

Opravdu přišli do Jeruzaléma o Letnicích roku 33 n. l. židé „z každého národa z těch pod nebem“? Kde se ubytovaly tisíce lidí, kteří přišli do Jeruzaléma slavit židovské svátky?

Byl Petr první papež?

Co Ježíš myslel slovy „ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev“?

CO ZAJÍMÁ NAŠE ČTENÁŘE

Co je špatného na vánočních zvycích?

Mělo by to, že vánoční zvyky mají pohanský původ, člověka odradit od jejich dodržování?

Odpovědi na biblické otázky

Proč má Bůh rád lidi, kteří si váží pravdy?

Další články online

Je Bible z vědeckého hlediska přesná?

Obsahuje Bible tvrzení, která jsou v rozporu s vědou?