Přejít k článku

Přejít na obsah

HLAVNÍ TÉMA | KDO JSOU SVĚDKOVÉ JEHOVOVI?

Jací lidé to jsou?

Jací lidé to jsou?

Jsme mezinárodní organizace a nespolupracujeme s žádnou jinou náboženskou skupinou. I když naše světové ústředí je ve Spojených státech, převážná většina z víc než osmi milionů svědků Jehovových žije jinde. Vlastně učíme lidi o Bibli ve víc než 230 zemích. Děláme to, co měl na mysli Ježíš, když řekl: „Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům.“ (Matouš 24:14)

Ať už žijeme v jakékoli zemi, svědomitě dodržujeme zákony. Snažíme se ale zůstat politicky neutrální, protože posloucháme Ježíšův příkaz, že křesťané nemají být „částí světa“. Nezapojujeme se proto do politiky ani nepodporujeme válčení. (Jan 15:19; 17:16) Během druhé světové války byli svědkové Jehovovi dokonce vězněni, mučeni i popravováni za to, že odmítali jednat proti svému přesvědčení. Jeden bývalý německý biskup napsal: „Plným právem se mohou označovat za jedinou velkou skupinu odpíračů vojenské služby z důvodu svědomí v době Třetí říše.“

„[U svědků Jehovových] je patrná jejich obrovská morální síla. Tak nezištné lidi bychom zřejmě potřebovali i do nejvyšších politických funkcí – ale tam je nikdy nedostaneme. . . . Uznávají sice vládní autority, ale vyřešit veškeré lidské problémy je podle nich schopno pouze boží království.“ (noviny Nová Svoboda, bývalé Československo)

Přesto se od lidí neizolujeme. Ježíš v modlitbě za své následovníky řekl: „Neprosím, abys je vzal ze světa.“ (Jan 17:15, Bible21) A tak nás můžete potkat třeba v práci, v obchodě anebo ve škole.