Přejít k článku

Přejít na obsah

HLAVNÍ TÉMA | KDO JSOU SVĚDKOVÉ JEHOVOVI?

Čemu věří?

Čemu věří?

Svědkové Jehovovi věří, že „celé Písmo je inspirováno Bohem a je prospěšné“. (2. Timoteovi 3:16) Bibli používáme jako praktickou příručku, ze které se dozvídáme o Stvořiteli a o tom, jak mít smysluplný život.

Bible říká: „Ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.“ (Žalm 83:18) Uctíváme tedy jenom Boha Jehovu. A protože jsme jeho svědkové, chceme, aby lidé poznali jeho jméno. (Izajáš 43:10–12)

Jsme křesťané, a tak věříme, že Ježíš, „Boží Syn“ *, přišel na zem a stal se Mesiášem. (Jan 1:34, 41; 4:25, 26) Po své smrti byl vzkříšen do nebe. (1. Korinťanům 15:3, 4) Později tam začal vládnout jako král Božího království. (Zjevení 11:15) Toto království je skutečná vláda, která na zemi obnoví rajské podmínky. (Daniel 2:44) Bible říká: „Mírní, ti budou vlastnit zemi a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje.“ (Žalm 37:11, 29)

„Když čtou Bibli, věří, že k nim mluví Bůh. Kdykoli vyvstane v jejich životě nějaký problém, vezmou Boží Slovo a hledají v něm řešení. . . . Boží Slovo je pro ně pořád živé.“ (katolický duchovní Benjamin Cherayath, noviny Münsterländische Volkszeitung, Německo)

Svědkové Jehovovi jsou přesvědčeni, že z biblických zásad můžou mít lidé užitek už dnes. (Izajáš 48:17, 18) Proto se těchto zásad pevně držíme. Bible nás například varuje, abychom si v tělesném ani duševním ohledu neškodili, a tak nekouříme ani nebereme drogy. (2. Korinťanům 7:1) Vyhýbáme se také jednání, které je v Bibli vyloženě zakázáno, a proto se neopíjíme, nežijeme nemravně a nekrademe. (1. Korinťanům 6:9–11)

^ 5. odst. Bible popisuje Ježíše také jako „jediného zplozeného Božího Syna“, protože byl první a jediný, koho stvořil přímo Jehova. (Jan 3:18; Kolosanům 1:13–15)