Přejít k článku

Přejít na obsah

Odpovědi na biblické otázky

Odpovědi na biblické otázky

Proč jsou v Bibli proroctví?

Proč Bible popisuje události dnešní doby? (Lukáš 21:10, 11)

V Bibli najdeme mnoho podrobných proroctví. Ale předpovědět budoucnost do detailu nedokáže nikdo z lidí. To, že se tato proroctví plní, je tedy přesvědčivým důkazem, že Bible je knihou od Boha. (Přečtěte si Jozua 23:14; 2. Petra 1:20, 21.)

Biblická proroctví, která se už splnila, jsou pevným základem pro víru v Boha. (Hebrejcům 11:1) Také díky nim můžeme mít důvěru, že se splní Boží sliby o krásné budoucnosti. Biblická proroctví nám tedy dávají důvod pro naději. (Přečtěte si Žalm 37:29; Římanům 15:4.)

Jaký z nich můžeme mít užitek?

Některá proroctví upozorňují Boží služebníky, že je potřeba jednat. Například křesťané v prvním století věděli, že až se začnou splňovat jistá proroctví, mají opustit Jeruzalém. To také udělali. Když pak bylo toto město zničeno, protože většina jeho obyvatel zavrhla Ježíše, tito křesťané už byli v bezpečí. (Přečtěte si Lukáše 21:20–22.)

Biblická proroctví, která se splňují v dnešní době, ukazují, že Boží království brzy odstraní všechny lidské vlády. (Daniel 2:44; Lukáš 21:31) Je tedy důležité jednat tak, abychom měli schválení Ježíše Krista, kterého Bůh jmenoval králem. (Přečtěte si Lukáše 21:34–36.)