Přejít k článku

Přejít na obsah

HLAVNÍ TÉMA | KDO JSOU SVĚDKOVÉ JEHOVOVI?

Kdo financuje jejich činnost?

Kdo financuje jejich činnost?

Každý rok tiskneme a distribuujeme stovky milionů Biblí a biblických publikací. Stavíme a používáme pobočky a tiskárny po celém světě. Desítky tisíc našich sborů se scházejí ve skromných, ale pěkných sálech Království. Kdo to všechno hradí?

Naše činnost je podporována výhradně dobrovolnými dary. (2. Korinťanům 9:7) V roce 1879 bylo ve druhém čísle tohoto časopisu uvedeno: „Věříme, že ‚Sionská Strážná věž‘ [jak se dřív tento časopis jmenoval] má podporu JEHOVY, a proto nebude nikdy prosit o podporu od lidí nebo se jí dožadovat.“ A tento přístup máme dodnes.

Dary je možné poslat přímo do našich poboček nebo dát do schránek, které jsou v každém sále Království. Nevybíráme desátky, neorganizujeme sbírky ani nepožadujeme poplatky za publikace nebo za vykonávání obřadů. Nejsme placeni za to, že se podílíme na kazatelské činnosti, za to, že vyučujeme ve sborech, ani za to, že pomáháme stavět budovy, kde uctíváme Boha. Ježíš totiž řekl: „Zdarma jste dostali, zdarma dávejte.“ (Matouš 10:8) Nikdo z pracovníků v pobočkách ani ve světovém ústředí, včetně členů vedoucího sboru svědků Jehovových, nedostává jako příslušník náboženského řádu žádný plat.

„Tak jako je to v případě všech činností svědků Jehovových, i financování jejich díla je založeno na dobrovolnosti. Každý sám rozhoduje o tom, kolik a jak často bude přispívat.“ (Evropský soud pro lidská práva, 2011)

Darované prostředky se také používají na humanitární pomoc. Křesťané v prvním století ochotně pomáhali těm, koho postihla nějaká katastrofa. (Římanům 15:26) I my takovým lidem pomáháme tím, že jim opravíme dům a místní sál Království, poskytneme potraviny a oblečení a zajistíme lékařskou péči.