Přejít k článku

Přejít na obsah

HLAVNÍ TÉMA | KDO JSOU SVĚDKOVÉ JEHOVOVI?

Proč s lidmi mluví o Bohu?

Proč s lidmi mluví o Bohu?

Asi nic pro nás není tak typické jako naše kazatelská činnost. Mluvíme s lidmi dům od domu, na veřejnosti, prostě všude, kde se s nimi setkáme. Proč to děláme?

Svědkové Jehovovi mluví o Bohu proto, aby ho oslavovali a aby lidé znali jeho jméno. (Hebrejcům 13:15) Také posloucháme Ježíšův příkaz: „Jděte proto a čiňte učedníky z lidí všech národů . . . a vyučujte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal.“ (Matouš 28:19, 20)

Dalším důvodem je, že milujeme své bližní. (Matouš 22:39) Samozřejmě si uvědomujeme, že většina jich má svou víru a že každého nebude zajímat, co mu chceme říct. Přesto si myslíme, že to, co Bible učí, může lidem zachránit život. Proto napodobujeme křesťany z prvního století, kteří „bez přestání dále vyučovali . . . a oznamovali dobrou zprávu o Kristu“. (Skutky 5:41, 42)

Sociolog Antonio Cova Maduro napsal, že „svědkové Jehovovi vynakládají úsilí a překonávají problémy . . ., aby se posvátný text dostal i do toho nejvzdálenějšího koutu naší země“. (noviny El Universal, Venezuela)

Většina čtenářů našich publikací nejsou svědkové Jehovovi a miliony těch, kterým pomáháme poznat Bibli, mají jiné vyznání. Přesto jsou vděční, že je navštěvujeme.

Samozřejmě vás asi napadnou další otázky ohledně svědků Jehovových. Odpovědi můžete získat, když . . .

  • se někoho ze svědků Jehovových zeptáte,

  • navštívíte naše webové stránky jw.org,

  • přijdete na některé z našich shromáždění. Jsou přístupná veřejnosti a nevybírá se tam žádné vstupné.