Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | ZAJÍMÁ SE O NÁS BŮH?

Bůh vám nabízí útěchu

Bůh vám nabízí útěchu

„Bůh, který utěšuje zkroušené, nás utěšil.“ 2. KORINŤANŮM 7:6

„[Boží Syn] mě miloval a vydal se za mne.“ GALAŤANŮM 2:20

PROČ O TOM NĚKDO POCHYBUJE: Někteří lidé jsou sice v situaci, kdy zoufale potřebují útěchu, ale připadá jim sobecké žádat Boha, aby něco udělal a pomohl jim jejich problémy zvládnout. „Když vidím, kolik lidí na světě je a jak velké těžkosti mají,“ říká žena, která se jmenuje Raquel, „moje starosti se mi zdají tak bezvýznamné, že je mi trapné prosit Boha o pomoc.“

CO SE DOZVÍDÁME Z BIBLE: Bůh už pro to, aby lidem pomohl a poskytl útěchu, udělal něco velmi důležitého. Všichni lidé zdědili hřích neboli neschopnost vždycky dělat to, co od nás Bůh vyžaduje. Bůh však z lásky k nám „vyslal svého Syna [Ježíše Krista] jako usmiřující oběť za naše hříchy.“ (1. Jana 4:10) Na základě Ježíšovy obětní smrti nám může hříchy odpustit a my můžeme mít čisté svědomí a naději na věčný život v pokojném novém světě. * Je z této oběti vidět jenom to, že se Bůh zajímá o lidstvo jako celek, nebo je z ní patrný i jeho zájem o vás osobně?

Například apoštola Pavla Ježíšova oběť motivovala k tomu, aby napsal: „Žiji vírou v Božího Syna, jenž miloval a vydal se za mne.“ (Galaťanům 2:20) Je pravda, že Ježíš zemřel ještě před tím, než se Pavel stal křesťanem. Přesto Pavel tuto oběť považoval za osobní dar od Boha.

Ježíšova oběť je Božím osobním darem i pro vás. Dokládá, jak jste pro Boha drahocenní. Může vám dát „trvalou útěchu a pevnou naději“ a také „sílu ke každému dobrému činu i slovu“. (2. Tesaloničanům 2:16, 17, Slovo na cestu)

Ježíš ale obětoval svůj život před téměř 2 000 lety. Z čeho je vidět, že si Bůh i v dnešní době přeje, abyste s ním měli blízký vztah?

^ 5. odst. O Ježíšově oběti se více dozvíte v 5. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.