Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | ZAJÍMÁ SE O NÁS BŮH?

Bůh na vás dává pozor

Bůh na vás dává pozor

„[Boží] oči jsou totiž upřeny na cesty člověka a vidí všechny jeho kroky.“ JOB 34:21

Čím je dítě menší, tím větší pozornost mu rodiče věnují

PROČ O TOM NĚKDO POCHYBUJE: Podle jednoho nedávného výzkumu může jen samotná naše galaxie obsahovat více než sto miliard planet. Vzhledem k tak ohromné velikosti vesmíru si mnoho lidí říká, proč by měl všemohoucí stvořitel sledovat, co dělají nevýznamní lidé na jedné nepatrné planetě.

CO SE DOZVÍDÁME Z BIBLE: Boží zájem o nás neskončil tím, že nám dal Bibli. Jehova * nás naopak ujišťuje: „Budu radit s okem upřeným na tebe.“ (Žalm 32:8)

Zamysleme se nad tím, co se stalo Hagar, egyptské služebné, která žila ve 20. století př. n. l. Chovala se neuctivě ke své paní Sarai a ta ji začala ponižovat. Hagar proto uprchla do pustiny. Přestal se o ni Jehova zajímat, protože udělala chybu? V Bibli se píše, že „ji našel Jehovův anděl“ a povzbudil ji slovy: „Jehova slyšel o tvém trápení.“ Hagar pak Jehovovi řekla: „Jsi Bohem, který mne vidí.“ (1. Mojžíšova 16:4–13, poznámka pod čarou)

Bůh, který viděl Hagar, vidí i vás. Má k nám podobný přístup jako milující maminka ke svému dítěti. Čím je její dítě menší, tím větší pozornost mu věnuje. Podobně Bůh na nás dává pozor zvlášť tehdy, když jsme slabí a zranitelní. „Ve výši a na svatém místě přebývám,“ říká Jehova, „také se zdrceným a poníženým na duchu, abych oživil ducha ponížených a oživil srdce zdrcených.“ (Izajáš 57:15)

Možná vás ale napadá: Když mě Bůh sleduje, posuzuje mě podle toho, jak působím navenek, nebo se dívá pod povrch a rozumí tomu, jaký ve skutečnosti jsem?

^ 5. odst. Jehova je podle Bible Boží jméno.