Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | ZAJÍMÁ SE O NÁS BŮH?

Bůh se vám chce přiblížit

Bůh se vám chce přiblížit

„Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal.“ JAN 6:44

PROČ O TOM NĚKDO POCHYBUJE: Mnohým věřícím Bůh připadá vzdálený. „Boha jsem pokládala jen za někoho, kdo všechno stvořil,“ připouští Christina, žena z Irska, která chodila každý týden do kostela. „Ale neznala jsem ho a nikdy jsem neměla pocit, že k němu mám blízko.“

CO SE DOZVÍDÁME Z BIBLE: Pokud máme stejný pocit jako tato žena, můžeme si být jistí, že Jehova dělá kroky k tomu, aby nám pomohl. Ježíš o tom řekl: „Jestliže nějaký člověk nabude sto ovcí a jedna z nich zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nevydá se pátrat po té jedné, která bloudí?“ Jak to vztáhl na Jehovovu péči o nás? „Podobně není žádoucí v očích mého Otce, který je v nebi, aby zahynul jeden z těchto maličkých.“ (Matouš 18:12–14)

Každý „z těchto maličkých“ je pro Boha drahocenný. Jak Bůh pátrá „po té jedné, která bloudí“? Z verše citovaného v úvodu vyplývá, že k sobě lidi přitahuje.

Kdo dnes navštěvuje lidi u nich doma a oslovuje je na veřejnosti, aby jim řekl, co o Bohu učí Bible?

Podívejme se na tři příklady toho, jak se Bůh v prvním století chopil iniciativy a přitáhl k sobě upřímné jednotlivce. Poslal učedníka Filipa, aby se setkal s vysoce postaveným etiopským úředníkem a vysvětlil mu význam biblického proroctví, které si tento muž právě četl. (Skutky 8:26–39) Později pověřil apoštola Petra, aby navštívil domácnost římského důstojníka Kornélia, který se už předtím často modlil a snažil se uctívat Boha. (Skutky 10:1–48) Také vedl apoštola Pavla a jeho společníky k řece za městem Filipy. Zde se setkali s Lydií, která byla „Boží ctitelkou“, a „Jehova rozevřel její srdce, aby věnovala pozornost tomu, o čem [Pavel] mluvil“. (Skutky 16:9–15)

Ve všech těchto případech Jehova zajistil, aby ti, kdo po něm pátrali, dostali příležitost ho poznat. Kdo dnes navštěvuje lidi u nich doma a oslovuje je na veřejnosti, aby jim řekl, co o Bohu učí Bible? Mnozí by odpověděli, že jsou to svědkové Jehovovi. Nemohl by je Bůh používat k tomu, aby se vám přiblížil? Ano, Bůh se velmi snaží, aby vás k sobě přitáhl. Co kdybyste ho tedy prosili, aby vám pomohl na jeho snahu správně zareagovat? *

^ 8. odst. Víc se dozvíte z videa Proč studovat Bibli?, které najdete na www.jw.org.