2. Tesaloničanům 2:1–17

2  Ale pokud jde o přítomnost našeho Pána Ježíše Krista+ a o to, kdy k němu máme být shromážděni,+ prosíme vás, bratři,  nenechte se rychle zmást ani rozrušit tvrzením, že Jehovův* den+ už je tady, ať už by šlo o inspirované prohlášení,*+ ústní poselství, nebo dopis, který je údajně od nás.  Nedejte se žádným způsobem nikým oklamat,* protože než ten den přijde, musí nastat odpadnutí+ a projevit se člověk nezákonnosti,+ syn zničení.+  Ten se staví na odpor a vyvyšuje se nad všechno, co se nazývá bohem a co se uctívá,* takže sedí v Božím chrámu a veřejně ukazuje, že je bohem.  Nepamatujete si, že jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás?  A teď víte, co mu zabraňuje, aby se neprojevil dřív, než přijde jeho čas.  Skrytý vliv této nezákonnosti už sice působí,+ ale bude skrytý jen do doby, než bude odstraněn ten, kdo mu teď zabraňuje.  Potom se projeví ten nezákonný, kterého Pán Ježíš odstraní dechem* svých úst+ a zničí ho, až se jeho přítomnost stane zjevnou.+  Ale přítomnost toho nezákonného se působením Satana+ projevuje všemi mocnými skutky, lživými znameními a zázraky*+ 10  a každou špatností a podvodem+ pro ty, kdo hynou, protože nepřijali a nezamilovali si pravdu, která by je mohla zachránit. 11  Proto na ně Bůh nechává působit klam, aby uvěřili lži,+ 12  a aby tak byli odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale měli potěšení ve špatnosti. 13  Za vás ale vždy musíme děkovat Bohu, Jehovou* milovaní bratři, protože si vás od počátku vybral+ k záchraně tím, že vás díky vaší víře v pravdu posvětil+ svým duchem. 14  Povolal vás k tomu prostřednictvím dobré zprávy, kterou oznamujeme, abyste získali slávu našeho Pána Ježíše Krista.+ 15  Stůjte tedy pevně,+ bratři, a držte se věcí,* kterým jste byli vyučováni,+ ať ústně, nebo dopisem od nás. 16  A ať sám náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který nás miloval+ a ve své nezasloužené laskavosti nám dal věčnou útěchu a nádhernou naději,+ 17  utěší vaše srdce a posílí* vás v každém dobrém skutku a slovu.

Poznámky

Nebo „o ducha“. Viz heslo Duch ve Slovníčku pojmů.
Nebo „svést“.
Nebo „čemu se prokazuje hluboká úcta“.
Nebo „duchem“.
Nebo „předzvěstmi“.
Dosl. „tradic“.
Nebo „upevní“.