Přejít k článku

Přejít na obsah

Odpovědi na biblické otázky

Odpovědi na biblické otázky

Zastupují všechna náboženství Boha?

Při sledování zpráv ze světa jste si nejspíš všimli, že se někdy ve jménu náboženství páchá zlo. Ne všechna náboženství totiž mají původ u Boha. (Matouš 7:15) Po pravdě řečeno, většina lidstva je v tomto ohledu zavedena na scestí. (Přečtěte si 1. Jana 5:19.)

Bůh si nicméně všímá upřímných lidí, kteří chtějí konat dobro a váží si pravdy. (Jan 4:23) Dává jim možnost, aby se dozvěděli pravdu z jeho Slova, Bible. (Přečtěte si 1. Timoteovi 2:3–5.)

Jak můžete poznat, které náboženství je pravé?

Bůh Jehova sjednocuje lidi, kteří původně patřili k různým náboženstvím, tím, že je učí pravdu a také milovat jeden druhého. (Micheáš 4:2, 3) Členy pravého náboženství proto můžete poznat podle toho, že se jeden o druhého opravdově zajímají. (Přečtěte si Jana 13:35.)

Jehova sjednocuje lidi všeho druhu tím, že je učí, jak ho mají správně uctívat. (Žalm 133:1)

Ti, kdo uctívají Boha správným způsobem, zakládají svou víru na Bibli a žijí podle jejích zásad. (2. Timoteovi 3:16) Mají také v úctě Boží jméno. (Žalm 83:18) Zastávají názor, že jedinou nadějí pro lidstvo je Boží království. (Daniel 2:44) Napodobují Ježíše tím, že nechávají „zářit své světlo před lidmi“, což znamená, že konají dobré skutky pro své bližní. (Matouš 5:16) Pravé křesťany tedy poznáte podle toho, že navštěvují lidi v jejich domovech, aby jim o této naději řekli. (Přečtěte si Matouše 24:14; Skutky 5:42; 20:20.)