Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | ZAJÍMÁ SE O NÁS BŮH?

Bůh vám rozumí

Bůh vám rozumí

„Jehovo, prozkoumal jsi mě a znáš mě.“ ŽALM 139:1

„Tvé oči viděly i můj zárodek.“ ŽALM 139:16

PROČ O TOM NĚKDO POCHYBUJE: Mnoho lidí má pocit, že pro Boha jsme jen hříšníci, kteří si nezasluhují jeho pozornost. Kendra, která trpěla depresí, se cítila provinile, protože se jí nedařilo stoprocentně dělat to, co od nás Bůh vyžaduje. K čemu to vedlo? Říká: „Úplně jsem se přestala modlit.“

CO SE DOZVÍDÁME Z BIBLE: Jehova nevidí jenom naši nedokonalost, ale ví, jací jsme ve skutečnosti. V Bibli se píše: „Dobře zná naše utváření, pamatuje, že jsme prach.“ Také s námi nejedná „podle našich hříchů“, ale pokud jich upřímně litujeme, milosrdně nám odpouští. (Žalm 103:10, 14)

Zamysleme se nad příkladem izraelského krále Davida, o kterém byla zmínka v prvním článku. V modlitbě Bohu řekl: „Tvé oči viděly i můj zárodek a ve tvé knize byly zapsány všechny jeho části . . . Prozkoumej mě, Bože, a poznej mé srdce.“ (Žalm 139:16, 23) Ano, David byl přesvědčen, že ačkoli dělá chyby – a někdy i vážné –, Jehova pozná, že jich ze srdce lituje.

Jehova vám rozumí lépe než kterýkoli člověk. Bible říká: „Pouhý člověk vidí, co se jeví očím; ale pokud jde o Jehovu, ten vidí, jaké je srdce.“ (1. Samuelova 16:7) Bůh chápe, proč jednáte určitým způsobem – jaký vliv na vás má dědičnost, výchova, prostředí a vaše povahové rysy. I když děláte chyby, vidí, jakým člověkem se snažíte být, a váží si toho.

Když vám Bůh tak dobře rozumí, jak to využívá k tomu, aby vám poskytl útěchu?