STRÁŽNÁ VĚŽ Srpen 2014 | Zajímá se o nás Bůh?

Jestliže se o vás Bůh stará, jak to dává najevo?

HLAVNÍ TÉMA

Všímá si vás Bůh?

Opravdu se o vás všemohoucí Bůh zajímá?

HLAVNÍ TÉMA

Bůh na vás dává pozor

Jak víme, že nám věnuje pozornost?

HLAVNÍ TÉMA

Bůh vám rozumí

Když Bůh zkoumá vaše srdce, nevidí v něm jen nedostatky, ale i to dobré.

HLAVNÍ TÉMA

Bůh vám nabízí útěchu

Můžete s útěchou od Boha počítat, i když se vám vaše starosti ve srovnání s tím, co zažívá mnoho lidí na světě, zdají bezvýznamné?

HLAVNÍ TÉMA

Bůh se vám chce přiblížit

Připadá vám Bůh vzdálený, přestože v něj věříte?

BIBLE MĚNÍ ŽIVOT LIDÍ

Vedl jsem svou vlastní válku proti bezpráví a násilí

Antoine Touma vynikal v kung-fu, ale verš 1. Timoteovi 4:8 změnil jeho život.

NAPODOBUJTE JEJICH VÍRU

„Naslouchejte, prosím, tomuto snu“

Ze složitých vztahů v Josefově rodině mohou získat cenné poučení ti, kdo dnes žijí v nevlastních rodinách.

CO ZAJÍMÁ NAŠE ČTENÁŘE

Kdo stvořil Boha?

Odporuje víra, že Bůh existoval vždycky, zdravému rozumu?

Odpovědi na biblické otázky

Je možné, že některá náboženství nemají původ u Boha?

Další články online

Je Bůh pouhou neosobní silou?

Bible říká, že Bůh je stvořitelem všeho. Záleží mu ale na nás?