Přejít k článku

Přejít na obsah

 POZNEJTE BOŽÍ OSOBNOST

„Jeho neviditelné vlastnosti jsou . . . jasně patrné“

„Jeho neviditelné vlastnosti jsou . . . jasně patrné“

Věříte v Boha? Pokud ano, můžete předložit nějaký důkaz, že existuje? Dokladů o tom, že existuje Stvořitel, který je moudrý, mocný a milující, je kolem nás ve skutečnosti mnoho. O jaké doklady jde a nakolik jsou přesvědčivé? Odpověď dávají slova apoštola Pavla, která napsal v dopise křesťanům v Římě.

Pavel prohlásil: „[Boží] neviditelné vlastnosti jsou . . . jasně patrné od stvoření světa, protože je lze pochopit z učiněných věcí, dokonce i jeho věčnou moc a Božství, takže jsou neomluvitelní.“ (Římanům 1:20) Jak Pavel ukázal, Stvořitel zanechal na svých dílech umělecký podpis. Podívejme se na Pavlova slova podrobněji.

Boží vlastnosti je možné pozorovat „od stvoření světa“, uvádí Pavel. V této souvislosti se řecké slovo překládané jako „svět“ nevztahuje na planetu Zemi, ale na lidstvo. * Pavel tedy říká, že od okamžiku, kdy byli lidé stvořeni, mohli z věcí, které Stvořitel učinil, poznávat jeho vlastnosti.

Ty věci jsou všude kolem nás. Nejsou v přírodě skryté, ale „jasně patrné“. Stvořitelská díla, od těch nejmenších po ta největší, jasně vypovídají nejen o existenci Stvořitele, ale také o jeho nádherných vlastnostech. Nesvědčí snad účelné uspořádání, které je v přírodě tak zřetelné, o Boží moudrosti? Nesvědčí hvězdná obloha a mohutný mořský příboj o jeho moci? Nesvědčí rozmanité pokrmy, na kterých si můžeme pochutnávat, a krásné východy a západy slunce o jeho lásce k lidstvu? (Žalm 104:24; Izajáš 40:26)

Jsou tyto doklady opravdu jasně viditelné? Ano, jsou tak zřetelné, že ti, kdo je nevidí a odmítají věřit v Boha, „jsou neomluvitelní“. Jeden znalec Bible to znázornil takto: Představte si řidiče, který ignoruje značku „Zákaz vjezdu“. Zastaví ho policista a začne mu vypisovat pokutu. Jestliže řidič namítá, že značku neviděl, je mu to málo platné, protože značka je jasně viditelná a on nemá žádnou poruchu zraku. Kromě toho má jako řidič odpovědnost značky sledovat a řídit se jimi. Tak je to i s doklady, které v přírodě svědčí o existenci Boha. Jsou jako „značka“, která je nepřehlédnutelná. Jako inteligentní bytosti jsme schopni ji vidět. Pro její ignorování neexistuje omluva.

Stvořitel zanechal na svých dílech umělecký podpis.

Stvořitelská díla opravdu odhalují o našem Stvořiteli mnoho. Ale je tu ještě jeden zdroj informací a z něj můžeme o Bohu poznat daleko víc – tím zdrojem je Bible. V ní můžeme najít odpověď na tuto zásadní otázku: Za jakým účelem Bůh stvořil naši zemi a lidi, kteří na ní žijí? Když se dozvíte odpověď, může vám to pomoci, abyste k Bohu, jehož neviditelné vlastnosti jsou ve světě kolem nás jasně patrné, získali bližší vztah.

Doporučené čtení Bible na srpen:

Římanům 1–16

^ 3. odst. Bible také mluví o tom, že „svět“ je vinen hříchem a potřebuje zachránce. Z toho je zřejmé, že v takovém kontextu se tento výraz vztahuje na lidstvo, a ne na Zemi. (Jan 1:29; 4:42; 12:47)