Přejít k článku

Přejít na obsah

Odpovědi na biblické otázky

Odpovědi na biblické otázky

Vyslýchá Bůh všechny modlitby?

Bůh vyslýchá modlitby lidí z každého národa. (Žalm 145:18, 19) Boží Slovo, Bible, nás vybízí, abychom s ním mluvili o všem, co nám dělá starosti. (Filipanům 4:6, 7) Některé modlitby se však Bohu nelíbí, třeba když člověk opakovaně odříkává modlitby naučené nazpaměť. (Přečtěte si Matouše 6:7.)

Jehovovi se také nelíbí modlitby lidí, kteří svévolně přehlížejí jeho zákon. (Přísloví 28:9) V biblických dobách například odmítl naslouchat Izraelitům, kteří měli na svědomí vraždy. Je tedy jasné, že aby naše modlitby vyslýchal, musíme splňovat určité požadavky. (Přečtěte si Izajáše 1:15.)

Co musíme dělat, aby Bůh naše modlitby vyslýchal?

Když se modlíme k Bohu, musíme mít víru. (Jakub 1:5, 6) Musíme být přesvědčeni, že Bůh existuje a zajímá se o nás. Víru můžeme posilovat studiem Bible, protože pravá víra je založena na důkazech a zárukách, které jsou v Božím Slově obsaženy. (Přečtěte si Hebrejcům 11:1, 6.)

Měli bychom se modlit upřímně a pokorně. Pokoru ve svých modlitbách projevoval dokonce i Ježíš, Boží Syn. (Lukáš 22:41, 42) A tak bychom neměli Bohu jenom říkat, co má pro nás udělat, ale především bychom se měli snažit poznat z Bible jeho požadavky. Pak se budeme modlit v souladu s jeho vůlí. (Přečtěte si 1. Jana 5:14.)