Přejít k článku

Přejít na obsah

HLAVNÍ TÉMA

Pornografie – Neškodná zábava, nebo nebezpečný jed?

Pornografie – Neškodná zábava, nebo nebezpečný jed?

Dnešní svět je pornografií doslova zaplavený. a Je možné se s ní setkat v reklamách, módě, filmech, hudbě, časopisech, televizi, počítačových hrách, chytrých telefonech a jiných mobilních zařízeních i na webových stránkách včetně stránek pro sdílení fotografií. Zdá se, že současná společnost pornografii přijímá jako něco normálního. Víc lidí na více místech u ní tráví víc času než kdykoli v historii. (Viz rámeček  „Fakta o pornografii“.)

Mění se i povaha pornografie. Profesorka Gail Dinesová napsala: „Dnešní obrazový materiál je tak extrémní, že to, co bylo dříve považováno za tvrdé porno, je nyní něčím běžným.“

Co si o těchto trendech myslíte? Pokládáte pornografii za neškodnou zábavu, smrtelný jed, nebo něco mezi tím? Ježíš řekl: „Každý dobrý strom nese znamenité ovoce, ale každý prohnilý strom nese bezcenné ovoce.“ (Matouš 7:17) Jaké ovoce nese pornografie? Zamysleme se nad některými základními otázkami, které se jí týkají.

Jak pornografie působí na jednotlivce?

CO ŘÍKAJÍ ODBORNÍCI: Pornografie je vysoce návyková. Někteří výzkumníci a terapeuti ji dokonce v tomto ohledu přirovnávají k droze nazývané crack.

Brian, b který byl závislý na internetové pornografii, vzpomíná: „Nic mě nemohlo zastavit. Byl jsem při tom jako v transu. Doslova jsem se třásl a bolela mě hlava. Velmi jsem se snažil s tím přestat, ale celá léta se mi to nedařilo.“

Lidé, kteří se oddávají pornografii, to často skrývají. Stávají se z nich tajnůstkáři a zvyknou si lhát. Není divu, že mnozí trpí pocity osamělosti, hanby, strachu, sklíčenosti a hněvu. V některých případech dokonce začnou uvažovat o sebevraždě. „Byl jsem soustředěný jen sám na sebe a zoufalý,“ říká Serge, který si téměř denně stahoval pornografii do mobilu. „Cítil jsem se provinile, bezcenný, osamělý a jako chycený v pasti. Bylo mi to hrozně trapné, takže jsem si nedokázal říct o pomoc.“

I letmý nebo náhodný kontakt s pornografií může mít nepříjemné následky. Když doktorka Judith Reismanová, přední odbornice zabývající se výzkumem pornografie, svědčila před americkým senátním výborem, uvedla: „Pornografické obrazy se vtisknou do mozku a změní ho – okamžitě a bezděčně vytvoří trvalou, biochemicky podmíněnou paměťovou stopu . . . [Tuto stopu] je těžké, nebo dokonce nemožné vymazat.“ Devatenáctiletá Susan, která v dětství náhodou narazila na pornografické webové stránky, říká: „Ty obrazy se mi vryly do mysli a zcela neočekávaně se vynořují. Vypadá to, že se jich už nikdy nedokážu úplně zbavit.“

JEDNOU VĚTOU: Pornografie lidi zotročuje a ničí. (2. Petra 2:19)

Jak pornografie působí na rodiny?

CO ŘÍKAJÍ ODBORNÍCI: „Kvůli pornografii se rozpadají manželství i rodiny.“ (Wendy a Larry Maltzovi: The Porn Trap, Past zvaná porno)

Pornografie poškozuje vztahy mezi manžely a členy rodiny tím, že:

  • Narušuje důvěru a oslabuje pocit blízkosti a lásku mezi manžely. (Přísloví 2:12–17)

  • Působí, že jsou lidé sobečtější, citově chladnější a méně spokojení se svým partnerem. (Efezanům 5:28, 29)

  • Podněcuje nezdravé sexuální fantazie a touhy. (2. Petra 2:14)

  • Ty, kdo se jí věnují, uvádí do pokušení nutit partnera k pochybným sexuálním praktikám. (Efezanům 5:3, 4)

  • Přispívá k citové i fyzické nevěře. (Matouš 5:28)

Bible říká, že manželé a manželky spolu nemají „jednat zrádně“. (Malachiáš 2:16) Nevěra je druh zrady, který může manželství vážně poškodit a vést k tomu, že manželé spolu přestanou žít a rozvedou se. To má zase negativní dopad na děti.

Pornografie může dětem ublížit i přímo. Brian, o kterém už byla zmínka, vypráví: „Když mi bylo asi deset, hráli jsme si na schovávanou a já jsem náhodou našel tátovy pornografické časopisy. Ačkoli jsem úplně nerozuměl tomu, proč mě ty fotografie přitahují, začal jsem se k nim vracet a tajně si je prohlížet. Tak jsem propadl zlozvyku, který mě ničil až do dospělosti.“ Z odborných studií je patrné, že pornografie může na dospívající působit tak, že začnou být sexuálně aktivní v mladším věku a také že se budou chovat promiskuitně, dopouštět se sexuálního násilí a budou citově a duševně labilní.

JEDNOU VĚTOU: Pornografie narušuje vztahy mezi lidmi, kteří se mají rádi, a výsledkem bývá trápení a bolest. (Přísloví 6:27)

Jaký je Boží názor na pornografii?

CO ŘÍKÁ BOŽÍ SLOVO: „Umrtvujte proto své tělesné údy, . . . pokud jde o smilstvo, nečistotu, pohlavní choutky, škodlivou touhu a chtivost, jež je modlářstvím.“ (Kolosanům 3:5)

Stručně řečeno, Jehovovi c je pornografie odporná. Není to proto, že by byl prudérní. Vždyť nás stvořil tak, abychom byli sexuálně aktivní. Jeho záměrem bylo, aby manželští partneři mohli jeden druhému působit potěšení, aby se mohli citově sbližovat a podílet se na zázraku, kterým je početí a narození dítěte. (Jakub 1:17)

Proč si tedy můžeme být jistí, že Jehova pociťuje k pornografii tak silnou nelibost? Zde je několik důvodů:

JEDNOU VĚTOU: Pornografie narušuje přátelství člověka s Bohem. (Římanům 1:24)

Avšak s těmi, kdo chtějí z pasti v podobě pornografie uniknout, Jehova velmi soucítí. Bible říká: „Jehova je milosrdný a milostivý, pomalý k hněvu a hojný v milující laskavosti. Vždyť sám dobře zná naše utváření, pamatuje, že jsme prach.“ (Žalm 103:8, 14) Vybízí pokorné lidi, aby se na něj obraceli a „obdrželi milosrdenství a nalezli nezaslouženou laskavost jako pomoc v pravý čas“. (Hebrejcům 4:16; viz rady  „Jak se zbavit závislosti na pornografii“)

Boží pomoc už přijalo bezpočet lidí. Je účinná? Všimněte si, co Bible říká o některých lidech, kteří své špatné zvyky překonali: „Byli jste čistě umyti, . . . byli jste posvěceni, . . . byli jste prohlášeni za spravedlivé ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a duchem našeho Boha.“ (1. Korinťanům 6:11) Takoví lidé mohou podobně jako apoštol Pavel prohlásit: „Ke všemu mám sílu mocí toho, kdo mi sílu předává.“ (Filipanům 4:13)

Susan, která se závislosti na pornografii zbavila, se vyjádřila takto: „Jehova je jediný, kdo vám může pomoct vrátit se na správnou cestu. Když ho budete prosit o sílu a o vedení, pomůže vám získat čisté svědomí. Rozhodně vás v tom nenechá.“

a Výraz „pornografie“ se vztahuje na erotický materiál, jehož cílem je vzrušovat toho, kdo se na něj dívá, čte ho nebo poslouchá. To zahrnuje nejrůznější formy obrazového či psaného materiálu nebo zvukové nahrávky.

b Jména v tomto článku byla změněna.

c Z Bible vyplývá, že Jehova je Boží jméno.