Přejít k článku

Přejít na obsah

 POZNEJTE BOŽÍ OSOBNOST

„Pohleď, činím všechny věci nové“

„Pohleď, činím všechny věci nové“

Přejete si, abyste vy i vaše rodina měli dobré zdraví a dlouhý život? Žili byste rádi ve světě, kde by bolest, utrpení a smrt byly věcí minulosti? Takový svět není pouhým výplodem lidské fantazie. Naopak, spravedlivý nový svět bude brzy skutečností, protože je to záměrem našeho stvořitele Jehovy. Všimněte si, jak je uskutečnění tohoto záměru popsáno ve Zjevení 21:3–5. (Přečtěte si.)

Bůh jim „setře . . . každou slzu z očí“. (Zjevení 21:4) Jaký druh slz Bůh lidem setře? Ne slzy radosti ani ty, které mají chránit oči. Jeho slib se týká slz způsobených utrpením a smutkem. Udělá víc, než že ty slzy jen osuší. Úplně zamezí tomu, aby nežádoucí slzy vznikaly – tím, že odstraní jejich příčiny, tedy utrpení a smutek.

„Smrt již nebude.“ (Zjevení 21:4) Kvůli čemu lidé prolili víc slz než kvůli smrti? Poslušné lidi Jehova z moci smrti osvobodí. Jak? Tím, že odstraní její skutečnou příčinu, kterou je hřích zděděný po Adamovi. (Římanům 5:12) Na základě Ježíšovy výkupní oběti Jehova pozvedne poslušné lidstvo k dokonalosti. * Pak bude smrt, poslední nepřítel, „přivedena vniveč“. (1. Korinťanům 15:26) Lidé, kteří budou Bohu věrní, budou konečně moci žít v souladu s jeho záměrem – věčně a v dokonalém zdraví.

„Nebude již . . . ani bolest.“ (Zjevení 21:4) Jaký druh bolesti už nebude? Nebude už žádná duševní, citová ani fyzická bolest, která je následkem hříchu a nedokonalosti a kvůli které je život milionů lidí plný trápení.

Život bez slz, smrti a bolesti se brzy stane skutečností. Možná se ale zeptáte: Netýká se tento Boží slib života v nebi? Ne, a to přinejmenším ze dvou důvodů. Zaprvé, tento slib je uveden slovy „Boží stan je s lidmi“ a lidé žijí na zemi. (Zjevení 21:3) Zadruhé, v tomto slibu se mluví o světě, kde „smrt již nebude“, tedy o světě, ve kterém smrt v určité době existovala. V nebi smrt nikdy neexistovala, ale na zemi lidé už po dlouhou dobu umírají. Je tedy jasné, že Boží slib lepšího života se splní právě zde, na zemi.

Bůh lidem osuší všechny slzy, které kvůli utrpení a smutku prolévají.

Jehova si přeje, abychom jeho slibu o spravedlivém novém světě věřili. Hned poté, co řekl, jaká nádherná doba má přijít, potvrdil svůj slib slovy: „Pohleď, činím všechny věci nové.“ Potom dodal: „Tato slova jsou věrná a pravá.“ (Zjevení 21:5) Chtěli byste i se svými blízkými být mezi těmi šťastnými lidmi, kteří uvidí, jak se Boží slib stane skutečností? Co kdybyste si o tom, co pro to můžete udělat, zjistili víc?

^ 5. odst. O Kristově výkupní oběti se dozvíte víc v 5. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.