Labib—Ki son mesaz?

Ki mesaz Labib?

Akfer egzamin Labib?

Aprann serten keksoz dan Labib, sa liv pli popiler dan lemonn.

SEKSYON 1

Kreater i donn zonm en Paradi

Ki mannyer Labib i dekrir kreasyon bann premye imen? Ki lord Bondye ti donn sa de premye imen?

SEKSYON 2

Zot perdi Paradi

Ler Bondye ti pronons en zizman lo sa bann rebel, ki lespwar i ti donnen?

SEKSYON 3

Limanite i sirviv Deliz

Ki mannyer bann move dimoun ti propaze lo later? Ki mannyer Noe ti demontre ki i ti en zonm fidel?

SEKSYON 4

Bondye i fer en lalyans avek Abraam

Akoz Abraam ti al reste Kanaan? Ki lalyans Bondye ti fer avek Abraam?

SEKSYON 5

Bondye i beni Abraam ek son fanmir

Ki mesaz Bondye ti pase avek bann imen ler i ti demann Abraam pour sakrifye Izaak? Ki Zakob ti predir avan i mor?

SEKSYON 6

Zob i gard son lentegrite

Ki mannyer liv Zob i montre ki bann lanz ek imen i kontribye pour zistifye souvrennte Zeova?

SEKSYON 7

Bondye i delivre bann Izraelit

Ki mannyer Bondye ti servi Moiz pour liber bann Izraelit dan lesklavaz Lezip?

SEKSYON 8

Pep Izrael i antre Kanaan

Ler bann Izraelit ti antre Kanaan, akoz Zeova pa ti fer touy Raab ek son fanmir ki ti Zeriko?

SEKSYON 9

Bann Izraelit i demann en lerwa

Ler bann Izraelit ti demann en lerwa, Zeova ti swazir Sail. Akoz Zeova ti fer David ranplas Sail?

SEKSYON 10

Salomon i diriz avek lasazes

Ki diferan keksoz ki ti montre lasazes Salomon? Ki ti arive ler Salomon ti abandonn Zeova?

SEKSYON 11

Bann kantik enspire ki donn rekonfor ek lansennyman

Ki psonm ki montre ki mannyer Bondye i ed e rekonfort bann ki kontan li? Ki lerwa ti revele dan Kantik Salomon?

SEKSYON 12

Lasazes Bondye ki donn gidans dan lavi

Vwar ki mannyer bann konsey enspire dan liv Proverb ek Eklezyast i kapab donn bann gidans pratik ek rezon pour nou annan konfyans dan Bondye.

SEKSYON 13

Bann bon lerwa ek bann move lerwa

Akoz Izrael ti ganny divize pour vin de rwayonm?

SEKSYON 14

Bondye i koz atraver Son bann profet

Ki kalite mesaz bann profet Bondye ti anonse? Vwar kat tenm ki zot ti koz lo la.

SEKSYON 15

En profet ki an egzil i ganny vizyon lo lavenir

Ki Danyel ti aprann konsernan Mesi ek Rwayonm Bondye?

SEKSYON 16

Mesi i vin lo later

Ki mannyer Zeova ti servi bann lanz ek Zan Batis pour montre ki Zezi i Mesi? Ki mannyer Zeova ti fer kler ki son Garson ti Mesi?

SEKSYON 17

Zezi i ansenny lo Rwayonm Bondye

Ki ti tenm sa mesaz ki Zezi ti anonse? Ki mannyer i ti montre ki son renny ti pou baze lo lanmour ek lazistis?

SEKSYON 18

Zezi i fer mirak

Ki bann mirak Zezi i demontre konsernan son pouvwar lo lafanmin, maladi, movetan, bann demon ek lanmor?

SEKSYON 19

Zezi i koz lo en profesi enportan

Ki sa siny ki Zezi ti donn son bann zapot i vedir?

SEKSYON 20

Zezi Kri i ganny touye

Ki nouvo selebrasyon Zezi ti entrodwi avan ki i ti ganny trair e kloute lo poto?

SEKSYON 21

Zezi i vivan!

Ki mannyer bann disip Zezi ti aprann ki Bondye ti’n resisit li?

SEKSYON 22

Bann zapot i prese san okenn lafreyer

Ki ti arive pandan Lafet Lapannkot? Ki mannyer bann lennmi ti reazir anver predikasyon bann disip Zezi?

SEKSYON 23

Sa bon nouvel i propaze

Ki ti arive apre ki Pol ti geri en zonm ler zot ti Lis? Akoz zapot Pol ti ganny anmennen Ronm?

SEKSYON 24

Zapot Pol i ekrir bann kongregasyon

Ki gidans zapot Pol ti donnen lo bon fason organiz kongregasyon? Ki i ti dir konsernan sa desandans ki ti ganny promet?

SEKSYON 25

Konsey lo lafwa, kondwit ek lanmour

Ki mannyer en Kretyen i kapab demontre lafwa? Ki mannyer en dimoun i montre ki i vreman kontan Bondye?

SEKSYON 26

Paradi i ganny reetablir!

Ki mannyer liv Revelasyon i termin mesaz Labib?

Mesaz Labib—En pti revizyon

Ki mannyer ptitapti Zeova ti monte ki Zezi ti pou vin sa Mesi, sa enn ki pou reetabli paradi lo later?

Laliny kronolozi Labib

Vwar en laliny kronolozi Labib, depi lannen 4026 A.N.L ziska apepre lannen 100 N.L.