Skip to content

Al lo konteni

 SEKSYON 1

Kreater i donn zonm en Paradi

Kreater i donn zonm en Paradi

Bondye i kree liniver ek lavi lo later; i kree en zonm ek en fanm parfe, met zot dan en zoli zarden e donn zot bann komannman pour obeir

SA FRAZ ki dir: “O konmansman, Bondye ti kree lesyel ek later” i parol pli popiler ki’n deza ganny ekrir pour konmans en liv. (Zenez 1:1) Labib i servi sa fraz senp e pwisan pour entrodwir Zeova, sa Bondye tou pwisan ki Lekritir Sen antye i koz lo la. Premye verse Labib i idantifye Bondye konman Kreater sa gran liniver enkli sa plannet ki nou viv lo la. Bann verse ki swiv i montre ki pandan bann gran peryod letan, ki senbolikman i ganny apele bann zour, Bondye ti prepar later pour nou reste lo la, i ti kree tou bann keksoz merveye ki nou vwar dan lanatir.

Imen i sa kreasyon pli remarkab lo later. Imen in ganny kree dan resanblans Bondye, i kapab demontre bann kalite ki Zeova i annan parey lanmour ek lasazes. I ti fer zonm avek lapousyer sorti dan later. I ti apel li Adan, apre i ti met li dan en paradi ki ti ganny apele zarden Edenn. Bondye menm ki ti aranz sa zarden e ranpli li avek bann zoli pye fri ki raport bokou.

Bondye ti osi vwar li neseser pour donn sa zonm en konzwen. I ti pran en kot avek Adan pour kree en fanm, i ti anmenn li kot sa zonm konman son madanm ki pli tar ti ganny apele Ev. Telman i ti kontan, Adan ti konpoz en poenm, an dizan: “La la anfen lezo sorti dan mon lezo e laser sorti dan mon laser.” Bondye ti eksplike: “Se pour sa rezon ki en zonm pou kit son papa ek son manman e i devret atase avek son madanm e zot devret vin en sel laser.”—Zenez 2:22-24; 3:20.

Bondye ti donn Adan ek Ev de komannman. Premyerman, i ti dir zot kiltiv later e pran swen avek li e finalman ranpli later avek zot desandans. Dezyenmman, i ti dir zot pa manz fri zis dan “pye konnesans bon e move” ki ti dan sa gran zarden. (Zenez 2:17) Si zot ti dezobeir, zot ti pou mor. Atraver sa de komannman, Bondye ti donn sa koup sa loportinite pour montre ki zot ti aksepte li konman zot Dirizan. Zot lobeisans ti pou osi prouve ki zot ti annan lanmour pour li e ki zot ti rekonesan. Zot ti annan tou rezon pour aksepte son gidans. I ti napa okenn defo avek sa koup parfe. Labib li menm i dir: “Bondye ti vwar tou keksoz ki i ti’n fer e, gete! i ti tre bon.”—Zenez 1:31.

—Baze lo Zenez sapit 1 ek 2.