Skip to content

Al lo konteni

 SEKSYON 5

Bondye i beni Abraam ek son fanmir

Bondye i beni Abraam ek son fanmir

Desandans Abraam i prospere. Bondye i protez Zozef Lezip

ZEOVA ti konnen ki en zour son Garson byenneme ti pou bezwen soufer e mor. Sa profesi dan Zenez 3:15 ti donn en lendikasyon lo sa laverite. Eski Bondye ti pou kapab fer bann imen konnen ki lefe lanmor son garson ti pou annan lo li? Labib i donn en legzanp. Bondye ti demann Abraam pour sakrifye Izaak, son sel garson byenneme.

Abraam ti annan en lafwa for. Zis mazinen, Bondye ti’n promet li ki sa Sover oubyen Desandans ki ti’n ganny promet ti pou sorti dan fanmir Izaak. Abraam ti annan konfyans ki Bondye ti pou kapab resisit Izaak si i ti neseser. Alor, pour obeir Bondye, Abraam ti pare pour sakrifye son garson. Me en lanz Bondye ti anpes Abraam fer sa zis atan. Bondye ti repet Son promes avek sa patrias fidel e loue li pour lapenn i ti’n volonterman pare pour ofer sa keksoz ki ti pli presye pour li.

Pli tar Izaak ti ganny de garson, Ezai ek Zakob. Tou lekontrer avek Ezai, Zakob ti apresye bann keksoz spirityel e i ti ganny rekonpanse. Bondye ti sanz non Zakob pour vin Izrael e sa 12 garson Izrael ti vin sef bann tribi Izrael. Me ki mannyer sa fanmir ti vin en gran nasyon?

En seri levennman ti konmanse kan laplipar sa bann garson ti konmans zalou Zozef zot pti frer. Zot ti vann li konman lesklav e i ti ganny anmennen Lezip. Me Bondye ti beni sa zenn garson brav e fidel. Malgre bann difikilte terib, Faraon, sa dirizan Ezipsyen, ti swazir Zozef e donn li en o pozisyon. Sa ti vin dan sa bon moman parski, akoz lafamin Zakob ti anvoy serten son bann garson Lezip pour aste keksoz pour manze e devinen lekel ki ti pe ansarz tou bann manze? Zozef! Apre sa moman emosyonnel avek son bann frer ki ti’n repantir, Zozef ti pardonn zot e fer laranzman pour ki tou son fanmir i vin reste Lezip. Zot ti ganny en landrwa ki ti tre fertil pour ki zot kapab kontinyen plante e prospere. Zozef ti konpran ki Bondye ti’n aranz keksoz dan sa fason pour ki I kapab akonplir Son promes.

Zakob ki ti byen aze ti viv larestan son lavi Lezip, antoure avek son fanmir ki ti pe agrandi. Lo son lili avan i mor, i ti predir ki sa Desandans oubyen Sover ki ti’n ganny promet, ti pou en Dirizan pwisan ki ti pou ne sorti dan fanmir Zida son garson. En pe letan pli tar, avan son lanmor, Zozef ti profetize ki en zour Bondye ti pou tir fanmir Zakob Lezip.

—Baze lo Zenez sapit 20 a 50; Ebre 11:17-22.