Skip to content

Al lo konteni

 SEKSYON 2

Zot perdi Paradi

Zot perdi Paradi

En lanz rebel i enfliyans Adan ek Ev, sa premye koup, pour rezet dominasyon Bondye. Depi sa, pese ek lanmor in antre dan lemonn

EN KANTITE letan avan ki Bondye ti kree bann imen, i ti kree bann lanz. Dan zarden Edenn, en lanz rebel ki ti vin Satan oubyen Dyab, ti fer tou son posib pour tant Ev dan en fason rize, pour manz sa fri dan sa pye dibwa ki Bondye ti’n defann zot manze.

I ti fer krwar i pe koz atraver en serpan. Endirekteman, Satan ti pe dir ki Bondye ti pe kasyet en keksoz dezirab avek sa madanm ek son msye. Sa lanz ti dir Ev ki li ek son msye zot pa ti pou mor si zot ti manz sa fri ki Bondye ti’n defann zot manze. Alor, Satan ti pe akiz Bondye konmkwa i ti pe koz manti avek Son bann zanfan lo later. Satan ti pe entrodwir zot avek sa lide ki dezobeisans i en fason pour ganny en konnesans spesyal e osi liberte. Me sa pa ti vre, anfet sa ti premye mansonz ki ti ganny koze lo later. Sa ki ti pe vreman ganny kestyonnen ti annan pour fer avek souvrennte Bondye ouswa son dominasyon siprenm, setadir si vreman Bondye i annan sa drwa pour dirize e si vreman i fer li dan en fason drwat ki dan lentere bann imen.

Ev ti krwar mansonz Satan. I ti konmans devlop en lanvi pour sa fri e finalman i ti manz en bout sa fri. Pli tar i ti donn son msye en bout e li osi i ti manze. Alor zot ti fer pese. Sa senp pti aksyon ti anfet en rebelyon. Adan ek Ev ti volonterman dezobeir komannman Bondye e rezet dominasyon zot Kreater ki ti’n donn zot tou keksoz, enkli en lavi parfe.

Sa desandans “pou kraz ou latet e ou pou kraz son talon.”—Zenez 3:15

Bondye ti pronons en zizman lo sa bann rebel. I ti predir ki i ti pou annan en desandans oubyen Sover ki ti pou vini e detrir Satan, sa enn ki ganny reprezante par sa serpan. Bondye ti retard santans lanmor lo Adan ek Ev pour en pe letan. Par fer sa, i ti pe demontre mizerikord anver zot desandans ki pa ti ankor ne. Sa bann zanfan ti pou kapab annan en lespwar akoz sa Enn ki Bondye ti pou anvoye ti pou retir tou move konsekans ki sa rebelyon dan zarden Edenn in anmennen. Anmezir ki Labib ti kontinyen ganny ekrir, lidantite sa Enn ki ti pou ganny anvoye ti vin pli kler, pour ki plan Bondye konsernan sa Sover ti pou ganny akonplir.

Bondye ti retir Adan ek Ev dan Paradi. Pour siport zot lekor fizikman, zot ti travay dir e transpire pour kapab kiltiv sa later ki ti an deor zarden Edenn. Avek letan, Ev ti tonm ansent e donn nesans Kaen, son premye zanfan avek Adan. Sa koup ti annan lezot garson ek fiy, enkli Abel e osi Set ki ti zanset Noe.

—Baze lo Zenez sapit 3 a 5; Revelasyon 12:9.