Skip to content

Al lo konteni

SEKSYON 26

Paradi i ganny reetablir!

Paradi i ganny reetablir!

Atraver Rwayonm Bondye dan lanmen Kris, Zeova i sanktifye Son non, zistifye Son souvrennte e elimin tou lemal

DERNYEN liv Labib ki apel Revelasyon ouswa Lapokalips, i donn limanite antye en lespwar. Sa liv ti ganny ekrir par zapot Zan e ladan i annan bann vizyon ki pou termin lakonplisman plan Zeova.

Dan premye vizyon, Zezi ki ti’n ganny resisite ti felisit e koriz detrwa kongregasyon. Dan sa lot vizyon, nou vwar tronn Bondye dan lesyel kot bann lanz i loue li.

Anmezir plan Bondye i ganny akonplir, Lanyo, Zezi Kri i ganny en roulo avek set sele. Ler sa premye kat sele i ganny dekaste, bann kavalye senbolik i aparet. Premyerman, Zezi i sorti lo en seval blan e i’n fini ganny kouronnen konman Lerwa. Apre sa, lezot kavalye lo diferan kouler seval i vini. Dan en sans profetik zot reprezant lager, lafanmin ek lepidemi, tou sa la i pas pandan bann dernyen zour sa lemonn mesan. Ler setyenm sele i ganny dekaste, set tronpet senbolik i ganny soufle ki reprezant bann lanons zizman Bondye. Sa bann lanons i swiv par set fleo senbolik ki reprezant ler Bondye pou demontre son lakoler.

Rwayonm Bondye ki ganny reprezante par en garson nouvo ne, i ganny etablir dan lesyel. Lager i deklare, Satan ek son bann demon i ganny zete lo later. En lavwa for i dir: “Maler, later.” Dyab i annan en gran lakoler, i konnen pa reste li bokou letan.—Revelasyon 12:12.

Zan i vwar Zezi ki ganny reprezante par sa lanyo ouswa mouton dan lesyel e avek li i annan 144,000 dimoun ki’n ganny swazir parmi bann imen. Sa bann dimoun pou “renny avek” Zezi. Liv Revelasyon i montre alor ki dan dezyenm parti sa desandans i pou annan 144,000 dimoun an tou.—Revelasyon 14:1; 20:6.

Bann dirizan lemonn i rasanble pour Armagedon, setadir lager “sa gran zour Bondye Toupisan.” Zot konmans lager avek Zezi, sa enn ki asize lo sa seval blan e ki diriz bann larme lesyel. Tou bann dirizan sa lemonn i ganny detrir. Satan i ganny ansennen e Zezi ansanm avek sa 144,000 i renny lo later pour “1000 an.” Alafen sa mil an, Satan i ganny detrir.—Revelasyon 16:14; 20:4.

Kris ek lezot ki pou renny avek li pou dirize pour mil an, ki sa pou vedir pour bann imen obeisan? Zan i ekrir: “[Zeova] pou eswiy tou larm dan zot lizye. Lanmor pou nepli egziste. Pou nepli annan ni dey, ni plere, ni soufrans, parski lemonn ansyen in disparet.” (Revelasyon 21:4) Later i vin en paradi!

Liv Revelasyon i alor konplet mesaz Labib. Atraver sa Rwayonm kot Kris i dirize konman Lerwa, non Zeova i ganny sanktifye e son souvrennte i konpletman ganny zistifye pour tou leternite!

Baze lo liv Revelasyon.