Skip to content

Al lo konteni

 SEKSYON 20

Zezi Kri i ganny touye

Zezi Kri i ganny touye

Zezi i entrodwir en nouvo selebrasyon; i ganny trai e kloute lo en poto

APRE ki i ti’n prese e ansennyen pour twa-z-an edmi, Zezi ti konnen ki byento son lavi lo later ti pou terminen. Bann sef relizye Zwif ti pe fer konplo pour touy li, me zot ti per ki bann dimoun ki ti krwar i en profet ti pou revolte. Antretan, Satan ti pe enfliyans Zida Iskaryot, enn parmi sa 12 zapot Zezi pour trai li. Bann sef relizye ti ofer Zida 30 pyes larzan pour trai Zezi.

Lannwit avan son lanmor, Zezi ti rasanble son bann zapot ansanm pour selebre Lapak. Apre ki i ti fer Zida ale, i ti entrodwir en nouvo selebrasyon e sa ti repa Senyer. I ti pran dipen, priye e pas avek son 11 disip ki ti prezan. I ti dir: “Sa i mon lekor ki’n ganny ofer pour zot. Fer sa an mon memwar.” I ti fer parey avek en lakoup diven an dizan: “Sa lakoup i nouvo lalyans ki’n ganny sele par mon disan.”—Lik 22:19, 20.

Zezi ti annan en kantite keksoz pour dir son bann disip sa zour swar. I ti donn zot en nouvo komannman. Zot ti devret annan lanmour ki pa egois anver kanmarad. I ti dir: “Dimoun pou war ki zot mon bann disip si zot kontan kanmarad.” (Zan 13:34, 35) I ti ankouraz zot pour pa enkyet tro bokou konsernan bann levennman ki ti pou byento arive. I ti priy senserman pour zot. Zot ti sant bann kantik louanz ansanm e apre sorti deor dan fernwanr.

Dan zarden Zetsemane, Zezi ti azenou e devid son leker dan lapriyer. Pa tro bokou letan apre, en group solda avek zarm, bann pret ek lezot ti arive pour aret li. Zida ti aprose e montre zot lekel Zezi par anbras li. Anmezir ki bann solda ti anmar li, bann zapot ti sove.

Devan lakour bann Zwif, Zezi ti idantifye son lekor konman Garson Bondye. Lakour ti deklar li koupab pour blasfenm e merit lanmor. Apre sa Zezi ti ganny anmennen devan Pons Pilat ki ti Gouverner Romen. Menm si i ti trouve ki Zezi ti inosan, i ti prezant Zezi devan en lafoul ki ti pe demande ki i ganny touye.

Zezi ti ganny anmennen Golgota, laba bann solda Romen ti klout li lo en poto. Dan en fason mirakile, gran lizour, fernwanr ti fer en sel kou. Plitar sa zour apremidi, Zezi ti mor e i ti annan en gran tranblemandter. Son lekor ti ganny mete dan en tonbo ki ti’n ganny fer dan en ros. Son lannmen, bann pret ti sel sa tonbo e met en gard vey son larantre. Eski Zezi ti pou reste dan sa tonbo? Non. Pli gran mirak parmi tou lezot ti pros pour ganny fer.

—Baze lo Matye sapit 26 ek 27; Mark sapit 14 ek 15; Lik sapit 22 ek 23; Zan sapit 12 a 19.

^ par. 15 Pour plis lenformasyon lo valer sakrifis lanmor Zezi vwar paz 47-56 dan liv Ki Labib i vreman dir?