Skip to content

Al lo konteni

 SEKSYON 17

Zezi i ansenny lo Rwayonm Bondye

Zezi i ansenny lo Rwayonm Bondye

Zezi i ansenny son bann disip en ta keksoz, me Rwayonm Bondye i sa sel tenm ki i koz plis lo la

KI MISYON Zezi ti annan lo later? I ti dir li menm: “Mon bezwen anons Bonn Nouvel konsernan Rwayonm Bondye . . . parski se pour sa, ki Bondye in anvoy mwan.” (Lik 4:43) Egzamin kat keksoz ki Zezi ti ansennyen lo sa Rwayonm ki son predikasyon ti antyerman baze lo la.

1. Zezi ti ganny swazir pour vin Lerwa. Zezi ti dir direkteman ki i ti sa Mesi ki ti’n ganny promet. (Zan 4:25, 26) I ti osi montre ki i ti sa Lerwa ki profet Danyel ti’n vwar dan en vizyon. Zezi ti dir son bann zapot ki en zour i ti pou asiz lo “tronn laglwar” e ki zot osi zot ti pou asiz lo bann tronn. (Matye 19:28) I ti refer avek sa group dirizan konman son “pti troupo” e i ti osi montre ki i ti annan “ankor mouton” ki pa form parti sa group.Lik 12:32; Zan 10:16.

2. Rwayonm Bondye pou promot vre lazistis. Zezi ti montre ki sa Rwayonm ti pou elimin sa pli gran lenzistis par sanktifye oubyen fer non Zeova vin sen e pirifye li avek tou bann repros ki Satan in anmenn lo sa non depi rebelyon dan zarden Edenn. (Matye 6:9, 10) Tou le zour, Zezi ti montre ki i pa ti fer lapliferans, i ti ansenny zonm ek fanm ensi ki ris ek pov san fer konparezon. Menm si son misyon ti premyerman pour ansenny bann Izraelit, i ti osi pare pour ed bann Samariten ek bann dimoun dan lezot nasyon ouswa non Zwif. Tou lekontrer avek bann sef relizye son letan, i pa ti fer okenn lapliferans ouswa kontan enn plis ki lot.

3. Rwayonm Bondye pa pou form parti lemonn. Zezi ti viv dan en letan kot i ti annan bann problenm politik. Sa pei kot i ti pe reste ti pe ganny gouvernen par en dirizan etranze. Me, dan son letan, kan bann dimoun ti esey mel li dan bann zafer politik, i ti sove. (Zan 6:14, 15) I ti dir en politisyen: “Mon Rwayonm pa sorti lo sa later.” (Zan 18:36) I ti dir son bann disip: “Zot pa fer parti lemonn.” (Zan 15:19) I pa ti les zot servi zarm, menm pour defann li.Matye 26:51, 52.

“Zezi ti vwayaz dan plizyer lavil ek vilaz pour pres Bonn Nouvel Rwayonm Bondye.”Lik 8:1.

4. Renny Kris pou baze lo lanmour. Zezi ti promet ki i pou donn bann dimoun repo pour soulaz zot avek zot fardo. (Matye 11:28-30) I ti viv an armoni avek son parol. I ti donn bann konsey pratik, ranpli avek lanmour pour bann dimoun kapab fer fas avek lenkyetid, amelyor zot relasyon avek lezot, lit kont materyalizm e trouv boner. (Matye sapit 5-7) Lefet ki i ti demontre lanmour, bann dimoun sorti diferan ran sosyal ti apros li fasilman. Menm bann ki ti ganny trete dan en move fason ti vin kot li e zot ti konfidan ki i ti pou tret zot zantiman e avek dinite. Pa Zezi pou vreman en bon Dirizan?

I ti annan ankor en lot fason pwisan ki Zezi ti ansenny lo Rwayonm Bondye. I ti fer plizyer mirak. Akoz i ti fer sa? Annou vwar.

Baze lo liv Matye, Mark, Lik ek Zan.