Прескочи към материала

 Как да постигнеш семейно щастие

Разрешаване на проблемите

Разрешаване на проблемите

Той: „Къде са момичетата?“

Тя: „Излязоха по магазините да си купят нови дрехи.“

Той: [Раздразнен и с повишен тон] „Защо ще си купуват нови дрехи, нали си купиха миналия месец?!“

Тя: [Заема отбранителна позиция, тъй като се чувства засегната и обвинена] „Но сега има разпродажба. Така или иначе те първо ме попитаха дали да отидат и аз им разреших.“

Той: [Избухва и крещи] „Знаеш, че мразя момичетата да харчат пари без мое съгласие! Как можа да вземеш такова прибързано решение, без първо да го обсъдиш с мене?“

СПОРЕД тебе какви проблеми трябва да разреши тази семейна двойка? Очевидно на съпруга му е трудно да контролира гнева си. Освен това изглежда, че и двамата са на различно мнение по въпроса каква свобода трябва да имат децата им. Явно родителите имат проблеми и с общуването.

Никой брак не е съвършен. Всяко семейство се сблъсква с някакви проблеми. Но независимо дали те са големи, или малки, е изключително важно съпругът и съпругата да се научат да ги разрешават. Защо?

С течение на времето неразрешените проблеми могат да се превърнат в пречка пред общуването. Мъдрият цар Соломон забелязал следното: „Разногласията ... са като лостове на крепост.“ (Притчи 18:19) Как можеш да преодолееш подобни пречки, за да бъде възможно резултатното общуване при разрешаването на проблемите?

Ако общуването е кръвта, която дава живот на брака, то любовта и уважението са сърцето и белите дробове на семейните взаимоотношения. (Ефесяни 5:33) Когато трябва да бъдат разрешавани някакви проблеми, любовта ще подтикне и двамата да забравят миналите грешки на партньора си, както и свързаната с тях емоционална болка, и да се съсредоточат върху ситуацията в момента. (1 Коринтяни 13:4, 5; 1 Петър 4:8) Брачните партньори, които проявяват взаимно уважение, позволяват на другия да говори свободно и се стремят да разберат какво стои зад думите му.

Четири стъпки за разрешаването на проблемите

Разгледай четирите стъпки, изброени по–долу, и обърни внимание как библейските принципи могат да ви помогнат да разрешавате проблемите по любещ и изпълнен с уважение начин.

1. Отдели време за обсъждането на проблема.

„Има време за всяко нещо; ... време  за мълчание, и време за говорене.“ (Еклисиаст 3:1, 7) Както личи от спора, цитиран в началото, някои проблеми може да породят силни емоции. Ако това се случи, явно е „време за мълчание“. Затова прояви самоконтрол, като за момента прекратиш спора, преди и двамата да сте избухнали. За да не разваляте взаимоотношенията си, можете да следвате този съвет от Библията: „Започването на разпра е като кога някой отваря път на вода, затова остави препирнята преди да има каране.“ (Притчи 17:14)

Има обаче и „време за говорене“. Подобно на плевелите, проблемите се разрастват, ако не бъдат премахнати. Затова недей да пренебрегваш проблема с надеждата, че той ще изчезне от само себе си. Ако за момента прекратиш даден спор, прояви уважение към партньора си, като обещаеш скоро отново да обсъдите проблема. Подобно обещание може да помогне и на двама ви да приложите принципа, съдържащ се в библейския съвет „Нека залезът на слънцето не ви заварва раздразнени“. (Ефесяни 4:26) Разбира се, след това трябва да удържиш на обещанието си.

ОПИТАЙ СЛЕДНОТО: Изберете определено време всяка седмица, когато да обсъждате семейни проблеми. Ако забележите, че в дадени моменти сте по–склонни да спорите, като например веднага след като сте се прибрали от работа или преди да сте се нахранили, вземете решение да не обсъждате проблемите точно тогава. Вместо това изберете време, в което и двамата е по–малко вероятно да сте толкова напрегнати.

2. Изразявай мнението си откровено и с уважение.

„Говорете истината, всеки с ближния си.“ (Ефесяни 4:25) Ако си женен, най–скъпият ти ближен е твоят партньор. Затова когато говориш с него, изразявай чувствата си откровено и ясно. Маргарета *, която е женена от 26 години, казва: „В началото на брака ни мислех, че когато възникне проблем, съпругът ми винаги ще знае как се чувствам. Разбрах, че подобно очакване е нереалистично. Сега се старая ясно да изразявам мислите и чувствата си.“

Не забравяй, че когато обсъждате някакъв проблем, целта ти не е да спечелиш битката или да надвиеш врага, а просто да обясниш на партньора си какво мислиш. За да направиш това по резултатен начин, обясни какъв е проблемът според тебе, кога обикновено възниква и сподели как се чувстваш поради това. Например, ако се дразниш, че съпругът ти оставя безпорядък след себе си, можеш с уважение да кажеш следното: „Когато се връщаш от работа и оставяш дрехите си на пода [обясняваш какъв е проблемът и кога възниква], имам чувството, че не цениш усилията ми да се грижа за дома [разкриваш как се чувстваш].“ След това тактично сподели как според тебе проблемът може да бъде разрешен.

ОПИТАЙ СЛЕДНОТО: За да можеш добре да обмислиш нещата, които искаш да кажеш на своя партньор, първо напиши какъв според тебе е проблемът и как може да бъде разрешен.

3. Слушай партньора си и покажи, че разбираш чувствата му.

Ученикът Яков писал, че всеки християнин трябва да бъде „бърз да слуша, но да не бърза да говори и да не бърза да се гневи“. (Яков 1:19) Малко са нещата, които причиняват толкова нещастие в брака, колкото впечатлението, че съпругът или съпругата ти не разбира как се чувстваш във връзка с даден проблем. Затова бъди решен да не допускаш партньорът ти да се чувства по този начин! (Матей 7:12)

Волфганг, който е женен от 35 години, казва: „Когато обсъждаме някакви проблеми, изпитвам напрежение особено ако имам чувството, че съпругата ми не разбира моя начин на мислене.“ Даяна, женена от 20 години, признава: „Често се оплаквам на съпруга си, че не ме изслушва истински, когато обсъждаме някакви проблеми.“ Как можеш да преодолееш тази пречка пред общуването?

Недей самонадеяно да смяташ, че знаеш какво мисли или чувства партньорът ти. В Божието Слово се казва: „Самонадеяността само причинява раздори, а онези, които се съветват помежду си, са мъдри.“ (Притчи  13:10, НС) Прояви уважение към достойнството на партньора си, като му позволиш да изрази мнението си, без да го прекъсваш. След това, за да си сигурен, че си разбрал всичко правилно, повтори казаното със свои думи, без да използваш сарказъм или да проявяваш гняв. Остави партньора си да те поправи, ако не си разбрал както трябва нещо от думите му. Недей да говориш само ти. Редувайте се в това да говорите и да се изслушвате, докато и двамата сте сигурни, че сте разбрали мислите и чувствата на другия по въпроса.

Вярно е, че са нужни смирение и търпение, за да изслушаш внимателно партньора си и да покажеш, че разбираш какво иска да ти каже. Но ако поемеш инициативата да проявиш уважение към него по този начин, и той от своя страна ще бъде по–склонен да прояви уважение към тебе. (Матей 7:2; Римляни 12:10)

ОПИТАЙ СЛЕДНОТО: Когато повтаряш думите на партньора си, недей да правиш това дословно. Опитай се по мил начин да опишеш какво си разбрал от казаното относно чувствата му. (1 Петър 3:8)

4. Вземете решение, с което и двамата сте съгласни.

„По–добре са двама, отколкото един, понеже те имат добра награда за труда си; защото, ако паднат, единият ще вдигне другаря си.“ (Еклисиаст 4:9, 10) Малко проблеми в брака могат да бъдат разрешени без взаимната подкрепа и сътрудничество от страна на двамата партньори.

Йехова действително е поставил съпруга като глава на семейството. (1 Коринтяни 11:3; Ефесяни 5:23) Но главенството не означава мъжът да бъде диктатор. Мъдрият съпруг не би взел някакво решение, без да вземе предвид мнението на съпругата си. Дейвид, който е женен от 20 години, казва: „Опитвам се да намеря нещо, с което и двамата със съпругата ми да сме съгласни, и търся решение, което и двамата можем да подкрепим.“ Таня, която е омъжена от 7 години, казва: „Не става въпрос за това кой е прав и кой греши. Понякога просто мненията ни за това как да се реши даден проблем се различават. Разбрах, че за да успеем да разрешим проблема, трябва да сме гъвкави и уравновесени.“

ОПИТАЙ СЛЕДНОТО: Изградете дух на сътрудничество, като и двамата напишете различните възможни решения на проблема. Когато идеите ви се изчерпят, прегледайте какво сте написали и приложете решението, с което и двамата сте съгласни. След това определете момент в близкото бъдеще, когато да проверите дали решението е било приложено и какъв е бил резултатът от това.

Работете заедно, а не поотделно

Исус сравнил брака с ярем. (Матей 19:6) По негово време яремът представлявал дървено приспособление, с което две животни били впрягани заедно за извършването на някаква работа. Ако не си сътрудничели, те нямало да постигнат много, а яремът щял да нарани вратовете им. Ако работели заедно обаче, животните можели да теглят тежки товари или да изорат цяла нива.

По подобен начин, ако съпругът и съпругата не си сътрудничат, за тях яремът на брака може да бъде болезнен. От друга страна, ако се научат да работят заедно, те ще могат да разрешат почти всеки възникнал проблем и да постигнат добри резултати. Един мъж на име Калала, който се радва на щастлив брак, обобщава това по следния начин: „В продължение на 25 години със съпругата ми разрешаваме проблемите, като говорим откровено, като се поставяме на мястото на другия, като молим Йехова за помощ и като прилагаме библейските принципи.“ Дали и вие можете да направите същото?

ПОМИСЛИ ВЪРХУ СЛЕДНОТО:

  • Какъв проблем искам да обсъдя с партньора си?

  • Как да направя така, че наистина да разбера какви са неговите или нейните чувства?

  • Какви проблеми могат да се появят, ако винаги настоявам нещата да стават така, както аз искам?

^ абз. 17 Някои от имената са променени.