Притчи 13:1-25

13  Мъдър е синът, който приема поуката* на баща си,+ а присмехулникът не чува порицание.+  От плода на устата си човек се храни с добро,+ а душата на изменниците е пълна с насилие.+  Който пази устата си, пази душата си,+ а който говори необмислено*, загива.+  Мързеливият има много желания, но душата му няма нищо,+ а душата на прилежните ще се насити.+  Праведният мрази лъжливата дума,+ а злите постъпват срамно и си навличат позор.+  Праведността пази онзи, който е безукорен* в пътя си,+ а неправедността поваля грешника.+  Един се преструва на богат, а няма нищо.+ Друг се преструва на беден, а има голям имот.  Богатството на човека е откуп за душата му,+ а бедният не чува порицание.+  Светлината на праведните ще ги радва,+ а светилникът на неправедните ще угасне.+ 10  Самонадеяността само причинява раздори,+ а онези, които се съветват помежду си, са мъдри.+ 11  Богатството, придобито по лесен начин, намалява,+ а който събира с ръката си, увеличава притежанията си.+ 12  Отлаганото очакване разболява сърцето,+ а изпълненото желание е дърво на живот.+ 13  Който презира словото,+ бива лишен от даденото в залог, а който се бои от заповедта, придобива награда.+ 14  Законът на мъдрия е извор на живот,+ избавя от примките на смъртта.+ 15  Дълбокото прозрение* носи благоволение,+ а пътят на изменниците е неравен.+ 16  Всеки благоразумен действа с познание,+ а безразсъдният разнася навсякъде глупост.+ 17  Неправедният пратеник попада в зло,+ а верният пратеник носи изцеление.+ 18  Който пренебрегва поуката*, стига до бедност и срам,+ а който приема порицание, бива прославен.+ 19  Изпълненото желание е приятно за душата,+ а за безразсъдните е нещо отвратително да се откажат от злото.+ 20  Който ходи с мъдрите, ще стане мъдър,+ а който дружи с безразсъдните, ще пострада.+ 21  Бедствието преследва грешниците,+ а доброто възнаграждава праведните.+ 22  Добрият човек оставя наследство на синовете на своите синове, а богатството на грешния се пази за праведния.+ 23  Изораните ниви на бедните дават изобилие от храна,+ а някои биват погубени поради липсата на справедливост.+ 24  Който въздържа пръчката си, мрази сина си,+ а който го обича, търси възможности да го поучава*.+ 25  Праведният яде, докато не насити душата си,+ а коремът на злите остава празен.+

Бележки под линия

Виж Пр 1:2, бел. под линия.
Буквално: „който отваря широко устните си“.
Виж Би 6:9, бел. под линия.
Виж Пр 1:3, бел. под линия.
Виж Пр 1:2, бел. под линия.
Виж Пр 1:2, бел. под линия.