Bona indlela iBhayibheli elashintsha ngayo ukuphila kwesiboshwa.—IHu. 68:6.