Dlulela kokuphakathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Ukuguqula Ukuphila Kweziboshwa

Ukuguqula Ukuphila Kweziboshwa

ESpain, iziboshwa ezingu-68 zivakashelwa ngoFakazi BakaJehova kanti emajele angu-15 ezingaba ngu-600 zifunda nabo iBhayibheli.

Omunye walab’ oFakazi uMiguel, owavalelwa ejele iminyaka engu-12 ngaphambi kokuba abe uFakazi. Manje usevakashela ejele masonto onke. Kungani? Ukuze nabanye bathole usizo futhi baguqule ukuphila kwabo, njengoba naye asizwa.

Phakathi neminyaka engu-8 edlule, uMiguel useqhube izifundo zeBhayibheli neziboshwa eziningi. Uthi, “Ngiyakujabulela ukusiza iziboshwa zasejele engangiboshwe kulo. Kungithokozisa ngempela ukubona isifiso sabo sokuyeka ubugebengu.”

Ngesikhathi eneminyaka emine ubudala, uyise kaMiguel washayiswa umshayeli wemoto odakiwe wafa. Unina owayesengumfelokazi kwase kudingeka asebenze amahora amaningi ukuze anakekele umkhaya.

UMiguel nomfowabo omdala baqala ukulova esikoleni bagqekeza izindlu nezimoto. Lapho eneminyaka engu-12 wayeseyisigebengu. Lapho esenengu-15, wayenza izizumbulu zezimali eshushumbisa izidakamizwa. Ukuba umlutha we-heroin ne-cocaine kwakuyiqeda imali yakhe futhi kwamenza ukuba antshontshe nakakhulu. Kusukela eneminyaka engu-16, wayegqigqa ejele futhi wagcina esengumdlwembe. “Ngangibona kahle ukuthi kungenzeka ngifele ejele noma ngibulawe izidakamizwa,” kusho uMiguel. “Kwakusengathi ngiyimpukane ebanjwe ubulembu.”

Ngo-1994, omunye wabangane bakaMiguel wacela uFakazi othile ukuba abhalele uMiguel incwadi njengoba ayesejele ngaleso sikhathi. Kuleyo ncwadi, uMiguel wafunda ukuthi uNkulunkulu ufuna ukubuyisela iPharadesi emhlabeni. Le ncwadi yamkhuthaza ukuba enze izinguquko ekuphileni kwakhe ukuze abone ukugcwaliseka kwaleso sithembiso. “Amazwi akhe angithinta inhliziyo,” kusho uMiguel. “Ngalolo suku ukuphila kwami kwashintsha, futhi nganquma ukutadisha iBhayibheli, nakuba ngangazi ukuthi kwakungeke neze kube lula.”

UMiguel wayekwazi lokho ngoba wayengene shi ekusebenziseni kabi izidakamizwa nasekubhemeni ugwayi. Kokubili wayekuthola kalula. Umuntu ayeboshwe naye wayemupha izidakamizwa nsuku zonke. UMiguel wathandaza ngokuqhubekayo ecela amandla okugqashula kulo mkhuba, futhi ekugcineni wakwazi ukuwuyeka.

Ngemva kwezinyanga ezintathu, uMiguel waqala ukuxoxa nezinye iziboshwa ngezinkolelo zakhe. Ngonyaka olandelayo, wadedelwa futhi wabhapathizwa njengomunye woFakazi BakaJehova. Wenza nezinhlelo zokuba ashade, kodwa kwaba nenkinga. Kusasele inyanga ngaphambi komshado, inkantolo yamgweba eminye iminyaka eyishumi ejele ngenxa yamanye amacala ayethweswe wona ayengakaqulwa. Noma kunjalo, ngemva kweminyaka emithathu nengxenye, wadedelwa ngenxa yokuziphatha kwakhe okuhle. Ekugcineni, washada. UMiguel akazange aphinde abe isigebengu.