Sikucebisa ukuba uye kwiphepha lokuqala, okanye usebenzise ezi linki zingezantsi.