mmabun

MMABUN BISA SƐ

Adɛn Nti Na Ɛsɛ Sɛ Mepa Kyɛw?

Sɛ woyɛ biribi na wuhu sɛ mfomso nhyɛ da nni ho mpo a, hwɛ nneɛma mmiɛnsa nti a ɛsɛ sɛ woka ‘mepa wo kyɛw’.

DWUMADI NKRATAA

Sɛnea Wubegyina Ankonamyɛ Ano

Ɛyɛ a wote nka sɛ woayɛ ankonam anaa? Ma dwumadi krataa yi mmoa na hwehwɛ nea ɛma wote nka sɛ woayɛ ankonam no, na hwɛ nea ɛbɛboa wo ama woatumi adi atenka a ɛte saa so.

NNEƐMA A WƆADRƆDRƆ AYƐ NO VIDEO

Mɛyɛ Dɛn Anya Ahofadi Pii?

NNEƐMA A WƆADRƆDRƆ AYƐ NO VIDEO

Ɛlɛtrɔnik Mfiri De Wo Ayɛ Akoa Anaa?

Ɛha yi, nnipa a yɛafa wɔn asɛm aka no bi wɔ hɔ a yɛasesa wɔn din