Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Amanneɛbɔ

 

NSƐM A ABA FOFORO

Afe 2023 Amanneɛbɔ a Efi Akwankyerɛ Kuw No Hɔ #4

Amanneɛbɔ yi mu no, ɔmantam nhyiam a yɛn nyinaa rekohyiam faako ayɛ no, Akwankyerɛ Kuw no muni bɛboa yɛn ama yɛde anigye ahwɛ kwan. Ɔbɛsan ama yɛahu sɛ, yɛkɔ sɔhwɛ mu a, Yehowa bɔ yɛn ho ban na biribiara ansɛe yɛn gyidi.

NSƐM A ABA FOFORO

Afe 2023 Amanneɛbɔ a Efi Akwankyerɛ Kuw No Hɔ #4

Amanneɛbɔ yi mu no, ɔmantam nhyiam a yɛn nyinaa rekohyiam faako ayɛ no, Akwankyerɛ Kuw no muni bɛboa yɛn ama yɛde anigye ahwɛ kwan. Ɔbɛsan ama yɛahu sɛ, yɛkɔ sɔhwɛ mu a, Yehowa bɔ yɛn ho ban na biribiara ansɛe yɛn gyidi.

Afe 2023 Amanneɛbɔ a Efi Akwankyerɛ Kuw No Hɔ #3

Akwankyerɛ Kuw no muni bɛma yɛahu sɛ, amanehunu a yɛn nuanom refa mu nyinaa akyi no, wɔde Yehowa ayɛ wɔn guankɔbea.

Afe 2023 Amanneɛbɔ a Efi Akwankyerɛ Kuw No Hɔ #2

Akwankyerɛ Kuw no muni ma yehu sɛnea yɛn nuanom a ɛwɔ Türkiye no ho te, na ɔsan ne anuanom bi twetwe nkɔmmɔ; wɔn nsɛm no hyɛ nkuran paa.

2023-02-23

AMAN HOROW SO NSƐM

Afe 2023 Amanneɛbɔ a Efi Akwankyerɛ Kuw No Hɔ #1

Amanneɛbɔ yi mu no, yɛbɛte nkaebɔ bi a ɛfa asafo dan a yɛresi wɔ Ramapo ne adwuma a akwampaefo reyɛ no ho. Yɛhyɛ wo nkuran sɛ hwɛ saa video yi.

2022-12-02

AMAN HOROW SO NSƐM

Afe 2022 Amanneɛbɔ a Efi Akwankyerɛ Kuw No Hɔ #8

Akwankyerɛ Kuw no muni hyɛ yɛn nkuran sɛ, yɛnyɛ krado sɛ baabiara a Yehowa teaseɛnam no de n’ani bɛkyerɛ no, ntɛmpa ara yɛn nso yɛde yɛn ani bɛkyerɛ hɔ bi.

2022-10-28

AMAN HOROW SO NSƐM

Afe 2022 Amanneɛbɔ a Efi Akwankyerɛ Kuw No Hɔ #7

Akwankyerɛ Kuw no muni hyɛ yɛn nkuran sɛ, yɛmmoa yɛn ho nsie na yensi yɛn adwene pi sɛ, sɛ yehu sɛ asiane bi reba a, yebetu ho anammɔn ntɛm.

2022-08-26

AMAN HOROW SO NSƐM

Afe 2022 Amanneɛbɔ a Efi Akwankyerɛ Kuw No Hɔ #6

Akwankyerɛ Kuw no muni ka nsɛm bi a asisi, na ɔde afe 2023 afe asɛm no to gua.

2022-07-18

AMAN HOROW SO NSƐM

Afe 2022 Amanneɛbɔ a Efi Akwankyerɛ Kuw No Hɔ #5

Anuanom bi a tete Soviet aban no tan wɔn ani no, Akwankyerɛ Kuw no muni ma yehu nea ɛboaa wɔn ma wɔmiaa wɔn ani gyinaa mu. Ɔsan ma yɛn awerɛhyem sɛ Yehowa rennyaw yɛn da.

2022-06-06

AMAN HOROW SO NSƐM

Afe 2022 Amanneɛbɔ a Efi Akwankyerɛ Kuw No Hɔ #4

Akwankyerɛ Kuw no muni hyɛ yɛn nkuran sɛ, sɛ yɛrehyia sɔhwɛ a, yɛnkɔ so mfa anigye nnyina mu, na yenni Yehowa nokware. Yɛyɛ saa a, ɛbɛkyerɛ sɛ yɛresuasua yɛn nuanom a ɛte Europe apuei fam no.

2022-04-22

AMAN HOROW SO NSƐM

Afe 2022 Amanneɛbɔ a Efi Akwankyerɛ Kuw No Hɔ #3

Akwankyerɛ Kuw no muni ka nkuranhyɛsɛm bi a ɛbɛboa yɛn na ɔko a ɛrekɔ so wɔ Europe Apuei fam no ankɔfa adwinnwen ammɛto yɛn so.

2022-03-04

AMAN HOROW SO NSƐM

Afe 2022 Amanneɛbɔ a Efi Akwankyerɛ Kuw No Hɔ #2

Akwankyerɛ Kuw no muni ka sɛnea yɛn nuanom redi Yehowa nokware ɛmfa ho sɛ wɔrehyia sɔhwɛ.

2022-01-28

AMAN HOROW SO NSƐM

2022 Amanneɛbɔ a Efi Akwankyerɛ Kuw No Hɔ #1

Akwankyerɛ Kuw no muni hyɛ yɛn nkuran sɛ yɛnkɔ so nwɛn, na yɛnhwɛ na biribiara ansɛe yɛne Yehowa ntam.

2021-12-17

AMAN HOROW SO NSƐM

Afe 2021 Amanneɛbɔ a Efi Akwankyerɛ Kuw No Hɔ #10

Akwankyerɛ Kuw no muni ka sɛnea COVID-19 yare no te seesei ho asɛm, na ɔkyerɛ yɛn sɛnea yɛde yɛn bere bedi dwuma yiye.

2021-11-12

AMAN HOROW SO NSƐM

Afe 2021 Amanneɛbɔ a Efi Akwankyerɛ Kuw No Hɔ #9

Akwankyerɛ Kuw no muni de nkuranhyɛsɛm ma yɛn. Yɛbɛsan atie nea anuanom bi aka afa Ahenni Asa so a seesei wɔafi ase rekɔ no ho.

Yehowa Adansefo a Wɔn Gyidi Nti Wɔde Wɔn Agu Afiase—Ɔman Biara So

Mmeae a wɔde Yehowa Adansefo agu afiase esiane wɔn gyidi nti no, ebi wɔ hɔ a, tebea a wɔwom no ani yɛ nyan pa ara.