Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

IVYO ŴANYAMATA NA ŴASUNGWANA ŴAKUFUMBA

Kasi Ningasanga Wuli Munthu Wankharo Yiwemi Uyo Ningatolerako?

Kasi Ningasanga Wuli Munthu Wankharo Yiwemi Uyo Ningatolerako?

“Para nasangana na masuzgo ku sukulu, nkhaghanaghaniranga za munthu wankharo yiwemi uyo nayo wakakumanapo na masuzgo nga ghane. Nkhayezganga kuchita nga umo munthu uyu wakachitiranga pakumarana na masuzgo ghake. Nkharo yiwemi ya munthu uyu yikanovwira kumarana na masuzgo.”—Haley.

Para pali munthu wa nkharo yiwemi uyo ungatolerako vingakovwira kugega masuzgo, kweniso kufiska ivyo ukukhumba kuchita. Kweni ukwenera kusankha munthu uyo wali na nkharo yiwemi.

 Chifukwa wuli ukwenera kusankha makora?

 • Para ungasankha munthu wankharo yiwemi wangakovwira kuti uŵe na nkharo yiwemi.

  Baibolo likuti Ŵakhristu ŵakwenera kutolera ŵanthu ŵankharo yiwemi. Likuti: “Apo mukuwona makhaliro ghawo ghawemi, yezgani chipulikano chawo.”—Ŵahebere 13:7.

  Ivyo ungachita: Munthu uyo ungasankha wangakovwira kuti uŵe na nkharo yiwemi panji yayi. Ntheura ukwenera kusankha ŵanthu awo ŵakumanyikwa na nkharo yiwemi. Ukwenera yayi kusankha waka munthu chifukwa chakuti ngwakutchuka panji ngwamsinkhu wako.

  “Nkhasambira kuŵa na nkharo yiwemi kwa Mkhristu munyane zina lake Adam. Nichali kukumbuka vinthu viwemi ivyo wakayowoyanga kweniso kuchita. Kweni iyo wakumanya yayi kuti ivyo wakachitanga vili kunovwira.”—Colin.

 • Para ungasankha munthu wankharo yiwemi wangakovwira kuti uŵe na maghanoghano ghawemi kweniso kuti ujipulikenge makora.

  Baibolo likuti: “Mungapuluskikanga yayi. Mendezgano ghaheni ghakunanga makhaliro ghawemi.”—1 Ŵakorinte 15:33.

  Ivyo ungachita: Ukwenera kusankha munthu uyo wali na nkharo yiwemi m’malo mwa kutoleka waka mtima na umo wakuwonekera. Ungakhuŵara para ungatoleka waka mtima na umo munthu wakuwonekera.

  “Para ukujiyaniska na ŵanyako ungamba kujiwona mwambura kwenelera. Ungamba kudandawura chifukwa cha umo ukuwonekera.”—Tamara.

  Fundo yakuti ughanaghanirepo: Kasi pangaŵa ngozi wuli usange ungasankha kutolera nkharo ya ŵanthu ŵakutchuka na ŵakumanyikwa chomene pa maseŵera?

 • Munthu uyo wasankha wangakovwira kufiska ivyo ukukhumba kuchita panji yayi.

  Baibolo likuti: “Uyo wakwenda na ŵavinjeru waŵenge wavinjeru.”—Zintharika 13:20.

  Ivyo ungachita: Ukwenera kusankha ŵanthu awo ŵali na nkharo yiwemi iyo iwe ukukhumba kutolerako. Para ukuwona ivyo ŵakuchita vikovwirenge kuti nawe uŵe na nkharo yiwemi.

  “M’malo mwakuyowoya waka pamulomo kuti ‘Nkhukhumba kuchita makora vinthu,’ ungayowoya kuti, ‘Nkhukhumba kuchita makora vinthu nga Jane. Iyo wakusunga nyengo ndipo wakulimbikira ntchito.’ ”—Miriam.

  Manya kuti: Para wasankha munthu wankharo yiwemi vikovwirenge kuti nawe uŵe munthu muwemi.

Para wasankha makora munthu wakuti utolereko nkharo yake, vingakovwira kufiska ivyo ukhumba kuchita!

 Ivyo ungachita

Pali vinthu viŵiri ivyo ungachita para ukukhumba kusankha munthu wankharo yiwemi iyo ungatolerako.

 1. Ungasankha nkharo yiwemi iyo ukukhumba kuŵa nayo, ndipo paumaliro sankha munthu uyo wali na nkharo iyo na kuwona umo iyo wakuchitira.

 2. Ungasankha munthu wankharo yiwemi, ndipo paumaliro sankha nkharo iyo ungatolerako kwa munthu uyo.

Nkhani ya mutu wakuti “Ivyo Ungachita Kuti Usange Munthu Wankharo Yiwemi Uyo Ungatolerako” yingakovwira.

Munthu wankharo yiwemi uyo ungatolerako wangaŵa:

 • Wamsinkhu wako. “Mubwezi wane wapamtima wali na nkharo yiwemi chomene. Iyo wakutangwanika na vyake pera yayi kweni wakughanaghaniraso ŵanyake. Nangauli ni muchoko kwa ine, kweni wali na nkharo yiwemi. Lekani ine nkhukhumba kutolerako nkharo yake.”—Miriam.

 • Munthu mulara. Ŵangaŵa ŵapapi ŵako panji munthu munyake uyo mukusopera lumoza. “Kuyowoya unenesko, ŵapapi ŵane ŵali na nkharo yiwemi iyo ningatolerako. Nangauli nyengo zinyake ŵakubudiska, kweni mbakugomezgeka. Para nane nazakaŵa nga ndiwo, nkhugomezga kuti ndimo ŵanthu ŵanyake ŵazamuniyowoyeranga.”—Annette.

 • Ŵanthu ŵa mu Baibolo. “Nili kusankha ŵanthu ŵa mu Baibolo ŵankharo yiwemi awo ningatolerako, nga Timote, Rute, Yobu, Petrosi, na kamsungwana ka ku Israyeli. Waliyose wali na nkharo yake yiwemi iyo ine nitolereko. Para nkhuŵikapo mtima kusambira za ŵanthu ŵa mu Baibolo aŵa, vikunovwira kuti nane nichitenge nga ndiwo. Icho chanovwiraso chomene nkhusambira nkhani za mu buku la Yezgani Chipulikano Chawo, kweniso chigaŵa cha ‘Zitsanzo Zabwino’ mu buku la Mayankho a Zimene Achinyamata Amafunsa—Buku Loyamba na Lachiŵiri.—Melinda.

Ivyo ungachita: Kusankha munthu yumoza pera yayi wa nkharo yiwemi uyo ungatolerako. Mpositole Paulosi wakaphalira Ŵakhristu ŵanyake kuti: “Laŵiskani awo ŵakwenda mu nthowa iyo yikuyana na chakuwonerapo icho tikamulongorani.”—Ŵafilipi 3:17.

Kasi ukumanya? Nawe ungaŵa na nkharo yiwemi iyo ŵanyake ŵangatolerako! Baibolo likuti: “Uŵe chakuwonerapo ku ŵakupulikana mu kayowoyero, mu makhaliro, mu chitemwa, mu chipulikano, na mu utuŵa.”—1 Timote 4:12.

“Pa nyengo iyo iwe ukusintha nkharo yako, ŵanthu ŵanyake nawo ŵakutolerako kwa iwe. Nangauli wamwene ungamanya yayi, kweni ŵanthu ŵakuwona ivyo ukuchita ndipo vingaŵawovwira. Ivyo ukuyowoya vingapangiska ŵanthu ŵanyake kusintha nkharo yawo.”—Kiana.

Para wasankha makora munthu wakuti utolereko nkharo yake, vingakovwira kufiska ivyo ukhumba kuchita!