Lutani apo pali nkhani

Kasi Ningachita Wuli Kuti Nileke Kuwonelera Vyauzeleza?

Kasi Ningachita Wuli Kuti Nileke Kuwonelera Vyauzeleza?

Ivyo ungachita

Manya kuti vyauzeleza ni viheni. Para munthu wakuwonelera vyauzeleza panji kuti vyamuziro, wakuyuyura ivyo Chiuta wali kulenga kuŵa vyakuchindikika. Para wamanya fundo iyi, vikovwirenge kuti utinkhe ‘icho ntchiheni.’—Salmo 97:10.

Uheni wakuwonelera vyauzeleza. Para munthu wakuwonelera vyauzeleza, wakuyuyura awo wakuŵawonera kweniso ni vyakukhozga soni. Lekani Baibolo likuti: ‘Uyo wakughanaghana makora wakuwona ulwani na kubisama, kweni muzeleza wakujendera waka bweka ndipo wakupwetekeka.’—Zintharika 22:3.

Simikizga Mtima. Yobu wakati: ‘Nachita phangano na maso ghane. Kasi ningalaŵiskirachi mwali na khumbiro liheni?’—Job 31:1. Vinyake ivyo ungasimikizga mtima kuchita ni ivi:

  • Nijurenge yayi intaneti para nili nekha.

  • Para mwamabuchi nawona vyauzeleza, nyengo yeneyiyo nijarenge.

  • Para nambiraso kuwona vyauzeleza niphalirenge munthu mulara uyo nkhumugomezga.

Para munthu ukuwonelera vyauzeleza vikusuzga kuti uleke

Pemphera. Wamasalimo munyake wakaphalira Yehova kuti: ‘Zgorani maso ghane kuti ghaleke kulaŵiska vyawaka.’ (Salmo 119:37) Chiuta wakukhumba kuti uleke kuthera, kweni ukwenera kupemphera ndipo wakovwirenge kuti uchite icho ntchakwenelera.—Ŵafilipi 4:13.

Phalira mubwezi wako. Para wamuphalira mubwezi wako, vikovwirenge kuti uleke nkharo iyi.—Zintharika 17:17.

Manya kuti: Nyengo yiliyose para wagega kuwona vyauzeleza, ndikuti watonda chiyezgo. Uwonge Yehova kuti wakovwira. Ukondweskenge Yehova usange ukukana kuwonelera vyauzeleza.—Zintharika 27:11.