Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

IVYO ŴANYAMATA NA ŴASUNGWANA ŴAKUFUMBA

Ningachita Wuli Para Nabudiska?

 Kasi iwe ungachita wuli?

Ŵerenga ivyo vikachitikira Karina, ndipo ujitore nga vikuchitikira iwe. Uŵenge iwe wate uchitenge wuli?

Karina: “Zuŵa linyake pakuluta ku sukulu, nkhachimbizga chomene galimoto ndipo ŵapolisi ŵakanikora. Ŵakanilipiriska na kunipa lisiti. Nkhakhuŵara! Nkhati naphalira amama nkhani iyi, iwo ŵakati nkhaŵalongosolere Adada. Kweni nkhakhumba yayi kuŵaphalira.”

Kasi iwe ungachita wuli?

 1. Zgoro A: Kukhala waka chete, na kughanaghana kuti Adada ŵako ŵamanyenge yayi.

 2. Zgoro B: Kuŵaphalira vyose ivyo vyachitika.

Panji ungasankha Zgoro A, chifukwa chakuti amama ŵaghanaghanenge kuti waŵaphalira adada ŵako. Kweni ntchiwemi kuyowoya vyose ivyo wabudiska, kwambura kupwelerako kanthu kuti wabuda vichi.

 Chifukwa wuli ukwenera kuzomera para wabudiska?

 1. 1. Ntchiwemi kuzomera. Pakuyowoya ivyo Ŵakhristu ŵakwenera kuchita, Baibolo likuti: “Tikukhumba kuŵa ŵakugomezgeka mu vinthu vyose.”—Ŵahebere 13:18.

  “Nyengo zose nkhuyezgeska kuti niyowoyenge unenesko na kuzomera luŵiro ivyo nabuda.”—Alexis.

 2. 2. Kanandi ŵanthu ŵakugowokera munthu uyo wakuzomera para wabuda. Baibolo likuti: “Uyo wakubisa maubudi ghake vinthu vimwenderenge yayi, kweni uyo wakughazomera na kughaleka walongorekenge lusungu.”—Zintharika 28:13.

  “Pakukhumbikwa chikanga kuti munthu wazomere ivyo wabuda, kweni vikovwira kuti ŵanthu ŵakugomezgenge. Ŵakumanya kuti ndiwe wakugomezgeka. Para wazomera ivyo wabuda, vinthu vingakuŵirako makora.”—Richard.

 3. 3. Chakuzirwa chomene, ukukondweska Yehova Chiuta. Baibolo likuti: “Yehova wakuseluka nayo munthu muryarya, kweni wakuŵa mubwezi wa ŵakunyoloka.”—Zintharika 3:32.

  “Nkhati nachita zakwananga zikuru, nkhawona kuti ntchiwemi kuzomera na kuyowoya ivyo nachita. Yehova wakate wanitumbikenge yayi kwambura kuchita ivyo vikumukondweska.”—Rachel.

Kasi Karina wakachita wuli? Wakabisa lisiti kuti adada ŵake ŵaleke kuliwona. Kweni vikamutonda. Karina wakati, “Pati pajumpha chaka, apo adada ŵakawonanga mapepara gha inshuwalansi, ŵakalisanga lisiti ilo nkhabisa. Eee, nkhasuzgika. Amama nawo ŵakakwiya chomene chifukwa ŵakamanya kuti nkhayowoya yayi ivyo ŵakaniphalira!”

Sambiro: Karina wakati: “Vinthu vikunangikirathu para wabisa ivyo wabuda. Kunthazi vikuzakamanyikwa nipera, ndipo pakukhora!”

 Ivyo ungasambira para wabuda

Waliyose wakubuda. (Ŵaroma 3:23; 1 Yohane 1:8) Para wazomera luŵiro ivyo wabuda, vikulongora kuti ndiwe wakujiyuyura kweniso wamahara.

Chinyake ntchakuti ukwenera kusambirapo kanthu pa ivyo wabudiska. Chachitima ntchakuti, ŵachinyamata ŵanyake ŵakusambirapo yayi! Ŵangajipulika nga ni msungwana munyake zina lake Priscilla. Iyo wakati: “Kanandi nkhakhuŵaranga chomene para nabudiska. Nkhajiwonanga wambura ntchito, kweniso nkhawonanga kuti ivyo nabuda vili nga ntchikatundu chikuru chomene mwakuti ningakwaniska yayi kunyamura. So nkhawonanga kuti palijeso chamahara icho ningachita.”

Kasi nyengo zinyake ndimo nawe ukujipulikira? Usange ni nthena, kumbuka kuti: Para ukughanaghana waka ivyo ukabuda kumanyuma, vikuyana waka na kulaŵiska pa gilasi lakuwonera kumanyuma uku ukwendeska galimoto. Mwakuyana waka, usange ukughanaghana waka vyakumanyuma, wambenge kujiwona wawakawaka. Ivi vingapangiska kuti uŵavye nkhongono zakulimbana na masuzgo agho ungasangana nagho munthazi.

Ivyo ungachita.

“Wona ivyo ukabuda pakwamba, na kusambirapo kanthu kuti uleke kuviwerezgaso. Kweni leka kuŵika maghanoghano ghako pa ivyo ukabuda chifukwa vingakugongoweska waka.”—Elliot.

“Nyengo zose para nabudiska chinyake, nkhusambirapo na kuwona ivyo ningachita kuti nileke kuwerezgaso. Ivi vikovwira kuti uŵe wamahara.”—Vera.