Ŵakaboni ŵa Yehova mbanthu ŵa mitundu yakupambanapambana ndipo ŵakuyowoya viyowoyero vyakupambanapambana. Chilato chawo nkhuchindika Yehova, Chiuta uyo wakalenga vinthu vyose kweniso mweneko wa Baibolo. Ŵakulondezga Yesu Khristu ndipo mbakukondwa kuchemeka Ŵakhristu. Waliyose wakupatura nyengo kuti wasambizge ŵanthu vya Baibolo na Ufumu wa Chiuta. Ŵakuchemeka Ŵakaboni ŵa Yehova chifukwa ŵakuchitira ukaboni, panji kuyowoya vya Yehova Chiuta na Ufumu wake.

Wonani vinandi pa Webusayiti iyi. Ŵazgani Baibolo pa Intaneti. Manyani vinandi vya iwo na vigomezgo vyawo.