Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi Ufumu wa Chiuta Ni Vichi?

Kasi Ufumu wa Chiuta Ni Vichi?

Ivyo Baibolo likuyowoya

Ufumu wa Chiuta ni boma lakuchanya ndipo mweneko ni Yehova. Baibolo likuti ‘ufumu wa Chiuta’ ni ‘ufumu wa kuchanya’ chifukwa ndiko uli. (Mariko 1:14, 15; Mateyu 4:17) Ukuyanako vinyake na maboma gha ŵanthu, kweni Ufumu wa Chiuta ngwapachanya chomene.

  • Mafumu. Chiuta wali kusankha Yesu Khristu kuti waŵe Themba la Ufumu wake ndipo ngwankhongono kuluska waliyose. (Mateyu 28:18) Yesu wakuchita viwemi pera, ndipo wakulongozga makora. Iyo ngwalusungu kweniso ngwakugomezgeka. (Mateyu 4:23; Mariko 1:40, 41; 6:31-34; Luka 7:11-17) Chiuta wali kutuma Yesu kuti wasankhe ŵanthu kufuma mu mitundu yose, kuŵa mafumu na ŵasembe, ndipo ŵazamulamulira charu chapasi uku ŵali kuchanya.Uvumbuzi 5:9, 10.

  • Nyengo. Maboma gha pa charu chapasi ghakukhaliska yayi, kweni Ufumu wa Chiuta uzamuŵako kwamuyirayira.Daniel 2:44.

  • Ŵanthu. Waliyose uyo wakuchita ivyo Chiuta wakukhumba, wazamuŵa mu Ufumu wa Chiuta.—Milimo 10:34, 35.

  • Malango. Malango gha Ufumu wa Chiuta ghakukanizga kuti ŵanthu ŵachitenge viheni. Kweniso ghakovwira ŵanthu kuŵa na nkharo yiwemi. Baibolo likuti: ‘“Utemwenge Yehova Chiuta wako na mtima wako wose na umoyo wako wose na maghanoghano ghako ghose.” Ili ndilo ni languro likuru chomene na lakwamba. Lachiŵiri, lakuyanako nalo, ni ili, “Utemwenge mzengezgani wako umo ukujitemwera wamwene.”’ (Mateyu 22:37-39) Awo ŵazamuŵa mu Ufumu uwu ŵakutemwa Chiuta na mzengezgani, ntheura ŵakuchitira ŵanyawo viwemi.

  • Masambiro. Ufumu wa Chiuta ukupeleka fundo zakuti ŵanthu ŵake ŵenderenge, kweni ukuŵasambizgaso umo ŵangazilondezgera.—Yesaya 48:17, 18.

  • Ivyo Ufumu uzamuchita. Ufumu wa Chiuta uzamulyera masuku pa mutu ŵanthu yayi. Kweni uzamufiska khumbo la Chiuta. Uzamovwira ŵanthu awo ŵakutemwa Chiuta kuti ŵaŵe ŵamoyo kwamuyirayira pa charu chapasi chakutowa.—Yesaya 35:1, 5, 6; Mateyu 6:10; Uvumbuzi 21:1-4.

 

Manyani Vinandi

Kasi Baibolo Likusambizgachi Chomenechomene?

Kasi Ufumu wa Chiuta ni Vichi?

Ŵanthu ŵanandi ŵakulimanya Lurombo lwa Fumu. Kasi Mazgu ghakuti ‘Ufumu winu wize’ ghakung’anamura vichi?