Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Ivyo Ŵanthu Ŵakutemwa Kufumba vya Ŵakaboni ŵa Yehova

IVYO ŴANTHU ŴAKUTEMWA KUFUMBA

Chifukwa Wuli Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakuchitako yayi Khisimasi?

Ŵanandi ŵakuchitako Khisimasi nangauli ŵakumanya kuti yikamba na visopa vyautesi. Chifukwa wuli Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuchitako yayi?

IVYO ŴANTHU ŴAKUTEMWA KUFUMBA

Chifukwa Wuli Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakuchitako yayi Khisimasi?

Ŵanandi ŵakuchitako Khisimasi nangauli ŵakumanya kuti yikamba na visopa vyautesi. Chifukwa wuli Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuchitako yayi?

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Mbakhristu?

Kasi tikupambana wuli na visopa vinyake Vyachikhristu?

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakuwona Wuli Kupatana?

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakovwira nthengwa izo zili na masuzgo? Kasi ŵalara ŵa mpingo ndiwo ŵakwenera kuzomerezga kuti nthengwa za Ŵakaboni ŵa Yehova zimare?

Ivyo Tikugomezga

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakumugomezga Yesu?

Chifukwa wuli Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakwenera kugomezga Yesu?

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakugomezga Kuti Chisopa Chawo Ndicho Ntchaunenesko?

Kasi Yesu wakayowoya kuti pali nthowa zinandi zakulongozgera ku chiponosko?

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakuchindika Visopa Vinyake?

Manyani umo Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakuchindikira ŵanji.

Chifukwa Wuli Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakukana Ndopa?

Ŵanthu ŵakuyowoya vinandi vya Ŵakaboni ŵa Yehova pa nkhani ya kukana ndopa. Manyani unenesko pa nkhani iyi.

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakugomezga Kuti Chiuta Wakalenga Vyose mu Mazuŵa 6?

Kasi mukumanya kuti ivyo ŵanthu ŵanyake ŵakugomezga kuti vyose vikalengeka mu mazuŵa 6 gha maora 24, vikukolerana yayi na Baibolo?

Chifukwa Wuli Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakusopa Kwambura Mphinjika?

Ŵakaboni ŵa Yehova Mbakhristu, kweni ŵakusopa kwambura mphinjika.

Gulu

Chifukwa Wuli Mukuti Ndimwe Ŵakaboni ŵa Yehova?

Manyani uko zina lithu lili kufuma.

Kasi Ni Njani Uyo Wakayambiska Gulu la Ŵakaboni ŵa Yehova?

Charles Taze Russell wakayambiska chisopa chinyake yayi. Ŵazgani kuti mumanye chifukwa.

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakupeleka Chakhumi?

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakudumura unandi wa ndalama zakuti waliyose wapeleke ku mpingo?

Kasi Ŵanakazi Awo Mbakaboni ŵa Yehova Ŵakupharazga?

Kasi udindo wa ŵanakazi pa ntchito yakusambizga ŵanthu pa charu chose ngwakuti wuli?

Chifukwa Wuli Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakukangana Yayi na Ŵanthu Awo Ŵakuŵanena?

Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakulondezga fundo za mu Baibolo para ŵanthu ŵakuŵanena panji para ŵafumbika nkhani yinyake. Iwo ŵakulondezga fundo yakuti pali “nyengo ya kukhala chete na nyengo ya kuyowoya.”—Mupharazgi 3:7.

Kuŵa Membara

Kasi Niŵenge Yumoza wa Ŵakaboni ŵa Yehova Para Nkhusambira Nawo Baibolo?

Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakusambira Baibolo na ŵanthu kwaulere pa charu chose. Kasi para mukusambira nase, ndikuti namwe muŵenge yumoza wa Ŵakaboni ŵa Yehova?

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakuleka Kuyowoyeskana na Awo Ŵakaŵa mu Chisopa Chawo?

Nyengo zinyake munthu tikumuwuskamo mu mpingo ndipo vikovwira kuti wawelere.

Kupharazga

Chifukwa wuli Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakupharazga Nyumba na Nyumba?

Manyani ivyo Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti ŵachitenge.

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵazamupona Chifukwa cha Kupharazga?

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuti ŵanthu ŵazamupona wuli?

Chifukwa Wuli Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakupharazgira Ŵanthu Awo Ŵali Kale na Chisopa?

Chifukwa wuli tikupharazgira ŵanthu awo ŵali kale na chisopa?

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakusambizga Wuli Baibolo?

Ŵanthu awo ŵakukhumba kusambira Baibolo ŵakufumba mafumbo. Manyani mazgoro ghake.

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakuchita Umishonale?

Mbanjani awo ŵakuchita umishonale ndipo chifukwa wuli? Kasi ŵakusambira dankha pambere ŵandambe umishonale?

Kasi Ŵanakazi Awo Mbakaboni ŵa Yehova Ŵakupharazga?

Kasi udindo wa ŵanakazi pa ntchito yakusambizga ŵanthu pa charu chose ngwakuti wuli?

Maungano na Kusopa

Chifukwa Wuli Malo Agho Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakusoperapo Ghakuchemeka Tchalitchi Yayi?

Chifukwa wuli malo agho Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakusoperapo ghakuchemeka kuti ‘Nyumba ya Ufumu ya Ŵakaboni ŵa Yehova’?

Chifukwa Wuli Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakusopa Kwambura Mphinjika?

Ŵakaboni ŵa Yehova Mbakhristu, kweni ŵakusopa kwambura mphinjika.

Ivyo Baibolo Likuyowoya

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵali na Baibolo Lawo?

Kuŵerenga Mabaibolo ghakupambanapambana kungamovwirani pakusambira. Pali fundo zitatu izo zikupangiska kuti Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya kuŵa liwemi chomene para mukusambira.

Kasi Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya Ndaunenesko?

Chifukwa wuli Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya likupambana na Mabaibolo ghanyake?

Ndyali Kweniso Kovwira Ŵanthu

Chifukwa Wuli Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakuchitako Yayi Ndyali?

Kasi boma likwenera kopa Ŵakaboni ŵa Yehova?

Chifukwa Wuli Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakuchitako Yayi Nkhondo?

Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakumanyikwa pa charu chose kuti ŵakuchitako yayi nkhondo. Manyani vifukwa vyake.

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakovwirapo Para Kwachitika Masoka?

Manyani umo ntchito yakovwira Ŵakaboni ŵa Yehova na ŵanthu ŵanyake yikwendera para kwachitika masoka.

Umoyo wa Munthu Kweniso wa Banja

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakupokera Munkhwala ku Chipatala?

Kasi mbunenesko kuti Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakukana munkhwala uliwose?

Chifukwa Wuli Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakukana Ndopa?

Ŵanthu ŵakuyowoya vinandi vya Ŵakaboni ŵa Yehova pa nkhani ya kukana ndopa. Manyani unenesko pa nkhani iyi.

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakumazga Panji Ŵakukhozga Nthengwa?

Nyengo zinyake ŵanthu ŵakuti Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakumazga mabanja. Kweni kasi uwu mbunenesko nadi?

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakuwona Wuli Kupatana?

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakovwira nthengwa izo zili na masuzgo? Kasi ŵalara ŵa mpingo ndiwo ŵakwenera kuzomerezga kuti nthengwa za Ŵakaboni ŵa Yehova zimare?

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakukanizga Mafilimu, Mabuku, na Sumu Zinyake?

Kasi Mkhristu wangachita wuli kuti wasankhe vyakusanguluska viwemi?

Mitheto na Vikondwelero

Chifukwa Wuli Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakuchitako yayi Khisimasi?

Ŵanandi ŵakuchitako Khisimasi nangauli ŵakumanya kuti yikamba na visopa vyautesi. Chifukwa wuli Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuchitako yayi?

Chifukwa Wuli Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakuchitako Yayi Isitara?

Ŵanandi ŵakughanaghana kuti Ŵakhristu ŵakwenera kuchitako Isitara. Chifukwa wuli Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuchitako yayi?

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Mbanjani?

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Mbakhristu?

Kasi tikupambana wuli na visopa vinyake Vyachikhristu?

Kasi Chisopa cha Ŵakaboni ŵa Yehova Ntcha Chiprotesitanti

Pali vinthu viŵiri ivyo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakupambana na visopa vinyake vya Chikhristu.

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵali Kufuma mu Tchalitchi Linyake la ku America?

Manyani fundo zinayi izo zikulongosora gulu la Ŵakaboni ŵa Yehova.