Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Nkhudokera Ŵanyamata Ŵanyane Panji Ŵasungwana Ŵanyane, Kasi Ndikuti Nili na Suzgo?

Nkhudokera Ŵanyamata Ŵanyane Panji Ŵasungwana Ŵanyane, Kasi Ndikuti Nili na Suzgo?

Zgoro ndakuti yayi!

Manya kuti: Kanandi ŵanthu awo ŵakudokerana ŵekhaŵekha, vikuchitika kwa kanyengo ndipo vikumara.

Ndivyo wakayowoya Lisette, wa vyaka 16. Nyengo yinyake wakadokeranga chomene msungwana munyake. Iyo wakati: “Ku sukulu tikasambira kuti para munthu ukukura, vinandi vikusintha mu thupi. Para munthu wamanya umo thupi lako likusinthira, ungamanya kuti kudokerana uku nkhwa kanyengo ndipo kumarenge.

Ŵanyamata na ŵasungwana ŵakwenera kusankha, kwendera fundo za ŵanthu panji fundo za mu Mazgu gha Chiuta

Kasi pangaŵa suzgo wuli para ŵanyake ŵakudokerana kwa nyengo yitali? Kasi Chiuta ngwankhaza pakuti wakutinkha kuti ŵanakazi pera panji ŵanalume pera ŵagonanenge?

Para wazgora fumbo laumaliro kuti enya, ndikuti ukwendera maghanoghano gha ŵanthu. Baibolo likuti tikwenera kujikora para khumbo la kugonana liza.—Ŵakolose 3:5.

Ulongozgi wa mu Baibolo ngwakovwira. Awo ŵakudokerana ŵekhaŵekha nawo ŵakwenera kujikora, ŵakwenera kuchimbira “ku uzaghali.” (1 Ŵakorinte 6:18) Fundo njakuti waliyose wakwenera kwendera fundo za mu Baibolo. Awo ŵakudokerana ŵekhaŵekha ŵakwenera kulondezga fundo za mu Baibolo para ŵakukhumba kuti ŵakondweske Chiuta.—Duteronome 30:19.