Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi Nileke Waka Sukulu?

Kasi Nileke Waka Sukulu?

Ghanaghanira dankha ivi

Kasi uko ukukhala dango la boma likuti munthu wakwenera kufika kilasi wuli? Kasi ndipo wafika? Usange walekera panthowa ndikuti ukupulikira yayi dango la mu Baibolo lakuti: ‘Ujilambikenge ku ŵamazaza.’—Ŵaroma 13:1.

Kasi ivyo ukakhumbanga vyachitika? Kasi ukakhumbanga kuti para wasambira uzakachite vichi? Kasi ivyo ukakhumbanga ukuvimanya makora? Ukwenera kumanya, chifukwa ungayana waka na munthu uyo wakwera sitima kweni wakumanya yayi uko wakuluta. Chingaŵa chiwemi kudumbiskana na ŵapapi ŵako kamutu kakuti “ Ivyo Nkhukhumba Kuchita pa Nkhani ya Sukulu.” Ni mahara yayi kuleka sukulu pambere undachite ivyo ukadumbiskana na ŵapapi ŵako.

Kuleka sukulu vikuyana waka na kuduka mu sitima pambere undafike uko ukuluta

Chifukwa wuli ukukhumba kuleka sukulu? Panji ungakhumba kuleka sukulu kuti uwovwire ŵapapi ŵako kusanga ndalama panji kugwira ntchito yakovwira waka ŵanthu. Kweni chingaŵa chakupulikikwa yayi kuleka sukulu chifukwa cha kopa mayeso panji kuvuka na homuweki. Para ulekenge sukulu pakwenera kuŵa chifukwa chakupulikikwa. Usange waleka sukulu chifukwa cha masuzgo agho ghakuŵa ku sukulu, kunthazi uzamuyikumbuka.

Kuleka sukulu vikuyana waka na kukhira sitima panthowa pambere undafike uko ukuluta. Ungaghanaghana vyakuduka chifukwa undakhale makora panji ŵanthu awo wakhala nawo pamoza ŵakukutangwaniska. Usange ungaduka ndikuti wamufika yayi uko ukuluta kweniso ungajipweteka. Mwakuyana waka para walekera panthowa sukulu kunthazi uzamusuzgika kusanga ntchito. Usange uzamuyisanga uzamupokeranga ndalama zichoko chomene kuyaniska na izo wate uzakapokerenge para wamalizga sukulu.

Ntchiwemi kusanga nthowa yakumazgira masuzgo agho tikukumana nagho m’malo mwa kuleka sukulu. Ivi vikovwirenge kuti kunthazi para wazakasanga ntchito, uzakazizipizge para wasangana na masuzgo ghakuyana waka.

 Ivyo Nkhukhumba Kuchita pa Nkhani ya Sukulu

Munthu wakusambira kuti kunthazi wazakasange ntchito iyo yingazakamovwira kusanga mchere, kweniso kuti wazakapwelelere banja lake usange wazamuŵa nalo. (2 Ŵatesalonika 3:10, 12) Kasi uli kusankha kale ntchito iyo ukukhumba kuzakagwira para wamalizga sukulu? Kasi sukulu yingakovwira wuli pa ntchito iyi? Kuti umanye usange sukulu yingakovwira pa ivyo wasankha, zgora mafumbo ghakulondezgapo agha:

  • Kasi ni vinthu wuli ivyo nkhuchita makora? (Mwachiyelezgero, kasi ukuchezga makora na ŵanthu? Kasi ukukondwa kugwira ntchito za mawoko panji kunozga vinthu para vyanangika? Kasi ukumanya umo ungachitira para wasangana na suzgo?)

  • Kasi ni ntchito wuli izo ine ningakwaniska kugwira?

  • Kasi ku malo uko nkhukhala kukusangika ntchito za mtundu wuli?

  • Ni vichi ivyo nkhusambira pasono ku sukulu ivyo vingazakanovwira kunthazi?

  • Kasi ni vinthu wuli vinyake ivyo ningachita sono kuti vizakanovwire pa ntchito iyi?

Kumbuka kuti icho ukukhumba ntchakuti para wazakamalizga sukulu uzakasange ntchito. Kweniso ntchiwemi yayi kukhalira waka kuŵa mwana wasukulu chifukwa cha kugwentha ntchito.